Lemanskij, Alexander Alexejevič

Lemanskiy, Aleksandr Alekseyevich
Александр Алексеевич Леманский

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

prof. Alexander Alexejevič Lemanskijnar.: 24.5.1935, Moskva, ZSSR
zomr.: 27.9.2007, Kapustin Jar, Rusko- hlavný konštruktér Vedecko-výrobného podniku "Almaz"
Alexander Alexejevič Lemanskij sa narodil v hlavnom meste vtedajšieho Zväzu sovietskych socialistických republík - Moskve. Ešte počas štúdia na moskovskej vysokej škole fyzikálno-technickej prišiel v roku 1956 pracovať do Konštrukčnej kancelárie KB-1 (КБ-1), ako v tom čase znel názov súčasného Vedecko-výrobného podniku "Almaz". Spočiatku pracoval ako technik a inžinier, neskôr ako náčelník skupiny, resp. vedecko-výskumného oddelenia.


V roku 1968 bol menovaný náčelníkom vývojovej a konštrukčnej kancelárie (Опытное Конструкторское Бюро-ОКБ) a hlavným konštruktérom systémov. Od roku 1998 až do svojej smrti bol hlavným konštruktérom vedecko-výrobného podniku Almaz. Popri tom bol činný aj na akademickom poli-bol šéfom katedry rádiolokácie, rádiového vedenia a informatiky na svojej alma-mater.


Pod jeho vedením prebiehal vývoj anténnych zariadení pre protilietadlové raketové systémy S-300PMU (С-300ПМУ), S-200DE (С-200ДЭ), S-300PMU1 (С-300ПМУ1) a S-300PMU2 (С-300ПМУ2). Viedol tiež vývoj najmodernejšieho raketového systému S-400 Triumf (C-400 Триумф).


Svojej práci bol oddaný telom i dušou. Zomrel na následky infakrtu, ktorý ho postihol počas skúšok jedného zo systémov na polygóne Kapustin Jar.zdroje:
http://www.rian.ru/spravka/20070927/81267340.html
http://pvo.guns.ru/people/lemansky.htm

URL : https://www.valka.cz/Lemanskij-Alexander-Alexejevic-t66600#235823 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more