Main Menu
User Menu

Military history website

Generálporučík (námořní pěchota)

Lieutenant General (Marine)

Teniente general

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
generálporučík
Generálská skupina:
Generals Group:
3. generálska hodnosť
Datum vzniku:
Established:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Preceding Rank:
-
Datum zániku:
Abolished:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Succeeding Rank:
-
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
-
Hodnost nižší:
Lower Rank:
divizní generál
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
admirál
generálporučík
generálporučík letectva
generálporučík civilní gardy
Počet udělení:
Number of Appointments:


URL : https://www.valka.cz/Generalporucik-namorni-pechota-t236584#653821Version : 0
MOD