Lockheed AH-56A Cheyenne

     
Název:
Name:
AH-56A Cheyenne AH-56A Cheyenne
Originální název:
Original Name:
AH-56A Cheyenne
Kategorie:
Category:
bitevní vrtulník attack helicopter
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1966-DD.07.1968 Lockheed Aircraft Corp., Van Nuys, California
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1966-DD.07.1968 iba prototypy / only prototypes
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
10
První vzlet:
Maiden Flight:
21.09.1967
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
jiné uspořádání other configuration
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
5541 kg 12215 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
8301 kg 18300 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
11739 kg 25880 lb
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
18.44 m 60ft 5.9in
Délka trupu:
Fuselage Length:
16.63 m 54ft 6.6in
Šířka trupu:
Fuselage Width:
8.14 1) m 26ft 8.4in1)
Celková výška:
Overall Height:
4.18 m 13ft 8.5in
Průměr hlavního rotoru:
Main Rotor Diameter:
15.62 m 51ft 3in
Průměr vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Diameter:
3.05 m 10ft
Plocha disku hlavního rotoru:
Main Rotor Disc Area:
191.65 m2 2062.9 ft2
Plocha disku vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Disc Area:
7.3 m2 78.54 ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
turbohřídelový turboshaft
Počet motorů:
Number of engines:
1
Typ:
Type:
General Electric T64-GE-16
- maximální výkon: 2930 kW
General Electric T64-GE-16
- maximum power output: 3925 shp
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
393 km/h v ? m 244 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
362 km/h v ? m 225 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
15.2 m/s 3000 ft/min
Statický dostup:
Static Ceiling:
? m ? ft
Dynamický dostup:
Dynamic Ceiling:
7925 m 26000 ft
Dolet:
Range:
? km ? mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
1971 km 1225 mi
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
- -
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
1 x M129 + 1 x XM196 (alebo 1 x M134 Minigun)
1 x XM140
1 x M129 + 1 x XM196 (or 1 x M134 Minigun)
1 x XM140
Vybavení:
Equipment:
navigačný rádiolokátor
Dopplerovský rádiolokátor
navigation radar
Doppler radar
Uživatelské státy:
User States:
- -
Poznámka:
Note:
priemer hlavného rotora: 15,62 m
rotorový systém: 4-listý hlavný, 4-listý vyrovnávací, 3-listý tlačný

1) rozpětí
main rotor diameter: 51ft 3in
rotor systems: 4 blades on main rotor, 4 blades on tail rotor, 3 blades on pusher propeller

1) wing span
Zdroje:
Sources:
www.globalsecurity.org
http://www.hitechweb.genezis.eu/helicopters2.htm
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Lockheed-AH-56A-Cheyenne-t9065#394456 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prototyp během letových zkoušek, zatím bez výzbroje
Lockheed AH-56A Cheyenne -


URL : https://www.valka.cz/Lockheed-AH-56A-Cheyenne-t9065#27246 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zatím nejrychlejší vrtulník 407 km/h
Používá se označení "compound helicopter" tj. kombinovaný vrtulník, protože při dopředném letu se část výkonu motoru přenášela na třílistou tlačnou vrtuli
Lockheed AH-56A Cheyenne -


URL : https://www.valka.cz/Lockheed-AH-56A-Cheyenne-t9065#27244 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more