Main Menu
User Menu

Military history website

Strojní inženýr námořní praporčík

Mechanical Engineer Midshipman

Инженер-механик мичман

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Strojní inženýr námořní praporčík
English: Mechanical Engineer Midshipman
По-русски: Инженер-механик мичман
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo --
Link to the Dictionary Entry --
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Strojni-inzenyr-namorni-praporcik-t245274#678054Version : 0
MOD