Vojenské velitelství Sibiň

Militärkommando in Hermannstadt
     
Název:
Name:
Vojenské velitelství Sibiň Military Command in Sibiu
Originální název:
Original Name:
Militärkommando in Hermannstadt
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.1914
Předchůdce:
Predecessor:
12. sbor 12th Corps
Datum zániku:
Disbanded:
DD.11.1918
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministerstvo války
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ministry of War
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.1914-DD.MM.1916 Sibiň
DD.MM.1916-DD.MM.1918 Debrecín
Přednosta / náčelník:
Chief:
DD.08.1914-DD.10.1914 Schreitter von Schwarzenfeld, Franz ( )
DD.10.1914-DD.01.1915 Mattanovich, Ernst ( )
DD.01.1915-DD.10.1917 Njegovan, Viktor von ( )
DD.10.1917-DD.09.1918 Hordt, Theodor von ( )
DD.09.1918-DD.11.1918 Plank von Uszok, Eduard ( )
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
uváděno i pod názvem Sborová oblast XII also known as Corps Area XII
Zdroje:
Sources:
www.weltkriege.at
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Sibin-t68691#378880 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zborová oblasť XII.
stav k roku 1914


sídlo veliteľstva oblasti: Sibiň


časť monarchie: Uhorsko
oblasti patriace k zboru: Sedmohradsko


zdroj:
Peter Jung, Darko Pavlovič: Rakousko-uherská armáda za první světové války; Computer Press,a.s.,2007 ISBN 978-80-251-1520-6
URL : https://www.valka.cz/Vojenske-velitelstvi-Sibin-t68691#240877 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more