Jízdní jednotka 2. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

Oddział konny 2 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Horse Artillery Battalion Cavalry Unit

     
Název:
Name:
Jízdní jednotka 2. oddílu jízdního dělostřelectva
2nd Horse Artillery Battalion Cavalry Unit
Originální název:
Original Name:
Oddział konny 2 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.09.1939 1)
Předchůdce:
Predecessor:
2. oddíl jízdního dělostřelectva 1)
2nd Horse Artillery Battalion
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:


Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.09.1939-24.09.1939 Jezdecká operační skupina Anders
24.09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II 3)
26.09.1939-27.09.1939 bez nadřízeného velitelství
23.09.1939-24.09.1939 Anders Cavalry Operational Group
24.09.1939-26.09.1939 2nd Kresowa Cavalry Brigade
26.09.1939-27.09.1939 without higher command
Dislokace:
Deployed:
23.09.1939-24.09.1939 prostor Niemirówek Kolonia-prostor Dominikanówka-Podklasztor (boj)-Długi Kąt/noční přesun /
24.09.1939 Długi Kąt-Nowiny(?)-Huta Różaniecka/přesun / 4)
24.09.1939-25.09.1939 Huta Różaniecka-Łówcza-Brusno-lesy jižně Wólka Horyniecka/přesun / 4)
25.09.1939-26.09.1939 lesy jižně Wólka Horyniecka /-prostor Niemirów (Nemyriv)-západně Jaworów (Yavoriv)-Rogoźno (Rohizno) (boj)-prostor Sokola (Sokolya)/přesun / 4)
26.09.1939-27.09.1939 prostor Sokola (Sokolya)-Storoniewice (Storonevychi)/noční přesun /

Velitel:
Commander:
23.09.1939-27.09.1939 Kamiński, Jan Olimpiusz (podpułkownik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Kolem 100 příslušníků jednotky vyzbrojených karabinami a šavlemi.
Při kapitulaci bylo v jednotce kolem 50 mužů.
Poznámka:
Note:
1) Jednotka vznikla ze zbytků 2. oddílu jízdního dělostřelectva. Po neúspěšném boji s jednotkami 68. pěší divize u obce Jacnia ustoupily zbytky oddílu k obci Niemirówek, tam obdržely rozkaz od náčelníka štábu Volyňské jezdecké brigády ke zničení zbytků těžké výzbroje a připojení se jako jízdní jednotka ke zbytkům Jezdecké operační skupiny Abraham.
2) Jednotka zanikla rozpuštěním po obklíčení německými jednotkami.
3) V rámci brigády byla jednotka o síle cca 90 koní zařazena do důstojnické legie Kresové jezdecké brigády II jako její 2. eskadrona. Po porážce jednotek brigády v boji se sovětskou 99. střeleckou divizí byla brigáda rozpuštěna, ale jednotka pokračovala v ústupu a u obce Stroniewice byla obklíčena německými jednotkami a zajata.
4) Pravděpodobný přesun jednotky jako součásti kolony Kresové jezdecké brigády II.

Zdroje:
Sources:

Boguski, Jerzy: Artyleria konna na szlaku wojennym Grupy Operacyjnej Kawalerii gen. Władysława Andersa w kampanii wrześniowej 1939 r., Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.23/F/3
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/Jizdni-jednotka-2-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185549#541660 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more