Kurýrní četa 2 [1939-1939]

Pluton Łącznikowy Nr 2

     
Název:
Name
Kurýrní četa 2 Liaison Platoon No. 2
Originální název:
Original Name:
Pluton Łącznikowy Nr 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.08.1939 Hlavní velitelství polské armády [1939-1939]
DD.08.1939-DD.09.1939 Štáb vrchního velitele [1939-1939]
24.08.1939-DD.08.1939 Headquarters Polish Military [1939-1939]
DD.08.1939-DD.09.1939 Staff of the Polish Commander-in-Chief
[1939-1939]
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-31.08.1939 Varšava
31.08.1939-DD.09.1939 V poli na středoevropském válčišti
Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Filipowicz, Stanisław (podporucznik pilot v záloze)
Výzbroj:
Armament:
3x RWD-8
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Pawlak, Jerzy: Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-2-1939-1939-t66920#413674 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pluton Łącznikowy Nr 2 – 2. kurýrní četa


Byla zmobilizována na varšavském letišti Mokotów v rámci 1. leteckého pluku.
Po mobilizaci měla být původně zařazena do sestavy armády „Prusy“. Byla však přidělena do dispozice náčelníka hlavního štábu polské armády. Zanikla - ?


Velitel čety – podporučík v záloze pilot Stanisław Filipowicz
Piloti:
Desátník v záloze pilot Stanisław Abramski
?


Výzbroj k 1. září:
3 stroje RWD-8


Ztráty:
?
Známá použitá letiště:
?


Literatura: Jerzy Pawlak, Polskie eskadry w wojnie obronnej wrzesień 1939, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2. rozšířené vydání, Warszawa 1991, ISBN 83-206-0795-7.
URL : https://www.valka.cz/Kuryrni-ceta-2-1939-1939-t66920#236653 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more