Hlavní úřad hospodářský a správní SS

SS Main Economic and Administrative Office
SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (SS-WVHA)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt
Hlavní úřad hospodářský a správní SS
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#245985 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Organizační struktura Hlavního úřadu hospodářského a správního SS:šéf: obergruppenführer SS a generál zbraní SS Oswald Pohl
zástupce: gruppenführer SS a generálporučík zbraní SS August Frank, gruppenführer SS a generálporučík zbraní SS Georg Lörner

   
 šéf:   Oswald Pohl
 zástupce:   August Frank
 Georg Lörner
    
 vrchní odbor A
 vojsková správa
   August Frank [1942-1943]
 Heinz Karl Fanslau [1943-1945]
  odbor A I
 rozpočet
  Hans Lörner
   referát A I 1
 rozpočet zbraní SS
 
   referát A I 2
 rozpočet všeobecných SS
 
   referát A I 3
 spořitelna
 
  odbor A II
 pokladní a mzdové záležitosti
  
   referát A II 1
 mzdové záležitosti
 
   referát A II 2
 pokladní a účetní záležitosti
 
   referát A II 3
 pokladna
 
  odbor A III
 právní
  
   referát A III 1
 všeobecné právní, daňové a smluvní záležitosti
 
   referát A III 2
 katastr pozemků a budov
 
  odbor A IV
 kontrolní
  Josef Vogt
   referát A IV 1
 kontrola pokladních a účetních záležitostí
 
   referát A IV 2
 kontrola vojenskohospodářských zařízení
 
  odbor A V
 personální
  
   referát A V 1
 dosazení, evidence, propuštění
 
   referát A V 2
 povýšení, velení, přeložení
 
   referát A V 3
 vzdělávání a školy
 
   referát A V 4
 KT: dosazení, propuštění, povýšení,
 velení, přeložení, vzdělávání
 
    
 vrchní odbor B
 vojskové hospodářství
   Georg Lörner
  odbor B I
 stravovací správa
  Erwin Tschentscher
   referát B I 1
 plánování a obstarávání stravy
 
   referát B I 2
 vojenské hospodářské tábory
 
   referát B I 3
 pokusy a zkoušky potravin,
 vzdělávání kuchařů, školní kuchyně
 
  odbor B II
 výstrojní správa
  
   referát B II 1
 oděvy a výstroj
 
   referát B II 2
 oděvní závody SS
 
   referát B II 3
 oděvní pokladna SS
 
  odbor B III
 ubytovací správa
  
   referát B III 1
 plánování a obstarávání ubytovacích zařízení
 
   referát B III 2
 ubytovací tábory
 
   referát B III 3
 doprava pro vrchní odbory A a B,
   vč. hospodářských táborů
 
  odbor B IV
 suroviny a těžba
  
   referát B IV 1
 suroviny
 
   referát B IV 2
 obstarávání oděvů
 
   referát B IV 3
 cenová kontrola
 
   referát B IV 4
 prodlužování zakázek, pořizování v zahraničí
 
    
 vrchní odbor C
 stavebnictví
   
  odbor C I
 všeobecné stavební úkoly
  
   referát C I 1
 budovy zbraní SS
 
   referát C I 2
 budovy koncentračních a zajateckých táborů
 
   referát C I 3
 budovy Německé policie
 
   referát C I 4
 budovy všeobecných SS
 
  odbor C II
 zvláštní stavební úkoly
  Max Kiefer
   referát C II 1
 budovy pro zásobování a oděvy
 
   referát C II 2
 zbrojní, muniční a spojovací budovy
 
   referát C II 3
 lazarety und ambulance
 
   referát C II 4
 národně politické výchovné ústavy a rodinné školy
 
   referát C II 5
 bytová péče
 
   referát C II 6
 hospodářské a zvláštní budovy
 
  odbor C III
 technický úsek
  
   referát C III 1
 inženýrské stavitelství
 
   referát C III 2
 zavodnění a odvodnění
 
   referát C III 3
 strojírenství
 
   referát C III 4
 vyměřování
 
  odbor C IV
 umělecký úsek
  
   referát C IV 1
 urbanistika a projekční plány
 
   referát C IV 2
 úprava krajiny
 
  odbor C V
 ústřední stavební inspekce
  
   referát C V 1
 služební dohled nad stavebními služebnami SS
 a stavebními projekty
 
   referát C V 2
 rozpočet a vyúčtování
 
   referát C V 3
 úřadovna surovin pro stavby a stavební tábory
 
   referát C V 4
 doprava pro vrchní odbor C
 
  odbor C VI
 stavební údržba a
 provozní hospodářství
  Franz Eirenschmalz
   referát C VI 1
 nemovitosti zbraní SS
 
   referát C VI 2
 nemovitosti všeobecných SS
 
   referát C VI 3
 předběžná stavební kontrola
 
    
 vrchní odbor D
 koncentrační tábory
   
  odbor D I
 ústřední úřad
  
   referát D I 1
 záležitosti vězňů
 
   referát D I 2
 spoje, táborová ostraha a strážní psi
 
   referát D I 3
 doprava
 
   referát D I 4
 zbraně a přístroje
 
   referát D I 5
 výcvik jednotek
 
  odbor D II
 pracovní nasazení vězňů
  
   referát D II 1
 nasazení vězňů
 
   referát D II 2
 vzdělávání vězňů
 
   referát D II 3
 statistika a vyúčtování
 
  odbor D III
 zdravotnictví a táborová hygiena
  
   referát D III 1
 lékařská a stomatologická péče o SS
 
   referát D III 2
 lékařská a stomatologická péče o vězně
 
   referát D III 3
 hygienická a sanitární opatření
   v koncentračních táborech
 
  odbor D IV
 správa koncentračních táborů
  
   referát D IV 1
 rozpočet, pokladní a mzdové záležitosti
 
   referát D IV 2
 strava
 
   referát D IV 3
 oblečení
 
   referát D IV 4
 ubytování
 
   referát D IV 5
 právní, daňové a smluvní záležitosti
 
    
 vrchní odbor W
 hospodářské podniky
   
  odbor W I
 nerosty a zeminy (říše)
  
   referát W I 1
 Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH
 
   referát W I 2
 Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH
 
   referát W I 3
 Porzellan-Manufaktur Allach GmbH,
 Bohemia-Keramische Werke AG,
 "Porag"-Porzellan Radiatoren GmbH,
 Victoria-Porzellan AG
 
  odbor W II
 nerosty a zeminy (východ)
  Hans Bobermin
   referát W II 1
 Ostdeutsche Baustoffwerke GmbH
 
   referát W II 2
 generální správce výroben stavebního materiálu
 žup Štýrsko a Korutany
 
   referát W II 3
 ruské podniky
 
  odbor W III
 potravinářské podniky
  
   referát W III 1
 Sudetenquell GmbH,
 Heinr. Mattoni AG,
 Apollinaris Brunnen AG,
 Rheinahr Glasfabrik AG
 
   referát W III 2
 Freudenthaler Getränke GmbH
 
   referát W III 3
 Deutsche Lebensmittel GmbH
 
  odbor W IV
 dřevozpracující podniky
  
   referát W IV 1
 Deutsche Ausrüstungswerke GmbH
 
   referát W IV 2
 Deutsche Heimgestaltungs GmbH
 
   referát W IV 3
 Deutsche Meisterwerkstätten GmbH
 
  odbor W V
 zemědělství, lesnictví, rybářství
  
   referát W V 1
 Deutsche Versuchsanstalt für Ernährung
 und Verpflegung GmbH
 
   referát W V 2
 lesní správa
 
   referát W V 3
 rybářství
 
  odbor W VI
 využití textilu a kůže
  
   referát W VI 1
 Gesellschaft für Textil- und Lederverwertung GmbH
 
  odbor W VII
 knihy a ilustrace
  
   referát W VII 1
 Nordland-Verlag GmbH
 
   referát W VII 2
 Německá ilustrační služba
 
  odbor W VIII
 zvláštní úkoly
  Horst Klein
   referát W VIII 1
 Gesellschaft zur Pflege und Föderung
 deutscher Kulturdenkmäler e.V.
 
   referát W VIII 2
 Externsteine-Stiftung e.V.,
 König Heinrich Gedächtnis-Stiftung e.V.,
 ozdravovny a zotavovny
 
   referát W VIII 3
 kulturní budovy
 
  odbor W IX
 lesy  [od 01/11/1944]
  Zdroje:
http://nuremberg.law.harvard.edu
http://www.bundesarchiv.de
http://www.kriegslexikon.de
http://forum.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#246011 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sidlo uradu v Berline :


Unter den Eichen 126-135
12205 Berlin-Steglitz
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#246069 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

historie


....


K 1. únoru 1942 převzal Hlavní úřad hospodářský a správní SS úkoly a pravomoce od Hlavního úřadu pro rozpočet a stavby, Hlavního úřadu pro správu a hospodářství a Správního odboru SS. Tyto jeho tři předchůdci byli zrušeni k 31. lednu 1942. Tím vznikl ústřední úřad pro správní a hospodářské záležitosti SS. Šéfem tohoto nového hlavního úřadu se stal dosavadní šéf Správního odboru SS gruppenführer SS Oswald Pohl, který byl 20. dubna 1942 jmenován do hodnosti obergruppenführera SS a generála zbraní SS.


...
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-hospodarsky-a-spravni-SS-t69872#246080 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more