Main Menu
User Menu

Military history website

Horii, Tomitaró

Tomitaro Horii / 堀井富太郎

     
Příjmení:
Surname:
Horii
Jméno:
Given Name:
Tomitaró
Jméno v originále:
Original Name:
堀井富太郎 / ほりい・とみたろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.11.1890 ?, prefektura Hjógo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
23.11.1942 ústie rieky Kumusi /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Detašmánu južných morí
velitel: 55. divize
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=339
http://pwencycl.kgbudge.com/H/o/Horii_Tomitaro.htm
URL : https://www.valka.cz/Horii-Tomitaro-t123837#421568Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Horii
Jméno:
Given Name:
Tomitaró
Jméno v originále:
Original Name:
堀井富太郎 / ほりい・とみたろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1911 Imperiálna vojenská akadémia
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1938 plukovník
DD.MM.1940 generálmajor
DD.MM.RRRR generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
02.12.1940-01.04.1941 Velitel : 55. divize

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1932-DD.MM.RRRR Štáb, šanghajská expedičná armáda
DD.MM.1933-DD.MM.1935 Waseda univerzita
DD.MM.1935-DD.MM.1937 12. pluk
DD.MM.1937-DD.MM.1938 8. náhradná divízia
DD.MM.1938-DD.MM.1940 Velitel 78. pluku
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR 11. náhradná divízia
02.12.1940-01.04.1941 ? Veliteľ 55. divízie, Thaisko
DD.08.1940-23.11.1942 Veliteľ detašmánu Južných morí
23.11.1942-DD.MM.RRRR utopený, Kumusi, Nová Guinea
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=339
http://pwencycl.kgbudge.com/H/o/Horii_Tomitaro.htm

URL : https://www.valka.cz/Horii-Tomitaro-t123837#421577Version : 0
MOD
Born sa in prefektúre Hyōgo, 1911 terminates Imperiálnu vojenskú the academy is his life ako dôstojník pechoty.

From 28.1 to 4.3.1932 is pridelený to staff Šanghajskej expedičnej army. With this sa participates in Slovak battle of Shanghai.

In the time from 1935 to 1937 is pridelený to 12. the regiment pechoty, pričom in 1937 sa becomes colonel. 1938 sa t veliteľom 78. the regiment pechoty.

Počiatkom 1941 in command of the Forces Južných of the seas. The group is built in such a way from the 144. regiment. With this group of sa takes part in many of the landing Japanese expanzie on juh, obliehanie Guam and Rabaul.

With cieľom zamedziť atrocities at committed by his troops, come on, try in 1941 "the Book al sprievodcu? vojakov in Južných moriach" that pozostávala of 5 simple rule:
• nezabíjať zbytočne miestnych obyvateľov.
• rabovanie and znásilňovanie is strictly prohibited.
• the building and a fortune on nepriatelskom territory nesmie even vypaľovaný without povolenia.
• úszkostlive to protect tajomstvo and dbať summon security.
• míňať muníciu careful, redukovať consumption to a minimum.

Operácie on New Guinea

During the campaign on New Guinea, Horii and his unit Južných the seas are commission vykonať inváziu in Port Moresby, with the crime cieľom sa aj boards, but úmysel is odrzaený the allied forces during the battle in Koralovom mori.

After landing in the area of the Buna-Garara in júly 1942, Horii achieved the impossible, prevádza 8,500 mužov of his Forces Južných of the seas (teraz posilnené about 41. regiment) through the walkway the Kokoda through insidious pohorie Owen Stanley. Úmyslom Japanese jednotiek is zmocniť sa crime spôsobom Port Moresby. Aj when sprvoti laptop Austrálsku defense in the field, but zlyháva its logistics and zásobovacia route sa prerušuje and soldiers are nútení fighting empty-žalúdkami. Especially for a meniacej sa vojnovej situácii, Horii in septembri 1942 nariaďuje retreat všetkým zostávajúcim vojakom through the Owen Stanley to Buna, on the severnom coast. Bol you vedomý zložitosti retreat, again rovnakou way, but situácia he doesn't make a choice, especially pre situáciu of nedostatočnými food supplies.

Death

18.11.1942 is Horii netrpezlivý and wants to sa urýchlene spojiť with units on severus. Decide sa pokúsiť sa plaviť after rieke Kumusi along with his štábom on improvizovanom rafte. If, however, this to say on the sunken tree in the prúde embankment, nariaďuje Horii opustiť raft and presadnúť on the canoe. Horii with náčelníkom staff and other dôstojníkom sa plavia at the mouth of the Kumusi, 23.11.1942 when they are zastihnutý strong búrkou. Pri this dochádza sa canoe prevráti into the water and Horii sa drowns. His posledné words reportedly boli "Never som wasn't a good swimmer. Povedzte vojakom that Horii was killed here. Dlhý life cisárovi!"

Zodpovednosť for vojnové crimes

Aj when would Horii survived war and didn't drown the sa would probably have bol súdený for vojnové crimes and obesený spojencami. Horii and his troops boli responsible for the blast Austrálskych vojnových zajatcov on the Tol plantation in New Britain, ako aj for a very bad zobchádzaniu with civilimi on New Guinea.

source
www.generals.dk
http://ww2db.com/person_bio.php?person_id=339
http://pwencycl.kgbudge.com/H/o/Horii_Tomitaro.htm
.
Horii, Tomitaró - útok detaśmánu u Kaveing, New Ireland

útok detaśmánu u Kaveing, New Ireland
URL : https://www.valka.cz/Horii-Tomitaro-t123837#421579Version : 0
MOD