Maeda, Tošinari

Toshinari Maeda / 前田利為
     
Příjmení:
Surname:
Maeda Maeda
Jméno:
Given Name:
Tošinari Toshinari
Jméno v originále:
Original Name:
前田利為 / まえだ・としなり
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál (in memoriam) General (in memoriam)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Marquis Marquis
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
05.06.1885 Edo /
05.06.1885 Edo /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.09.1942 Bintulu /
05.09.1942 Bintulu /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Bornejská obranná armáda
velitel: 8. divize
Commander: Borneo Defence Army
Commander: 8th Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/前田利為
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Toshinari_Maeda

URL : https://www.valka.cz/Maeda-Tosinari-t188123#546646 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Maeda Maeda
Jméno:
Given Name:
Tošinari Toshinari
Jméno v originále:
Original Name:
前田利為 / まえだ・としなり
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1904-30.03.1905 Vojenská akadémia
11.12.1908-29.11.1911 Armádne vojnové kolégium
DD.09.1913-DD.MM.RRRR štúdium ? v Nemecku
28.01.1922-30.06.1923 štúdium ? vo Francii
DD.06.1904-30.03.1905 Military Academy
11.12.1908-29.11.1911 Army War College
DD.09.1913-DD.MM.RRRR Study ? at Gemrany
28.01.1922-30.06.1923 Study ? at France
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.04.1905 podporučík
21.12.1907 poručík
29.04.1915 kapitán
10.08.1920 major
20.08.1924 podplukovník
10.08.1928 plukovník
18.03.1933 generálmajor
01.12.1936 generálporučík
05.09.1942 generál (in memoriam)
21.04.1905 Second Lieutenant
21.12.1907 Lieutenant
29.04.1915 Captain
10.08.1920 Major
20.08.1924 Lieutenant Colonel
10.08.1928 Colonel
18.03.1933 Major General
01.12.1936 Lieutenant General
05.09.1942 General (in memoriam)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
21.04.1905-DD.MM.RRRR 4. gardový peší pluk
DD.06.1910-DD.MM.RRRR člen snemovne lordov
01.06.1912-DD.09.1913 pridelený k Generálnemu štábu
DD.10.1914-DD.MM.RRRR cesta po UK
10.08.1915-18.08.1916 Britská armáda?
18.08.1916-24.06.1918 pridelený k Generálnemu štábu
05.03.1918-26.06.1918 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
24.06.1918-DD.01.1919 cesta po Europe
15.04.1919-25.12.1919 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
20.05.1919-DD.MM.RRRR pridelený k Generálnemu štábu
25.12.1919-DD.MM.RRRR cesta po Europe
27.07.1920-DD.MM.1923 komisia implementácie mierového dohovoru
06.08.1923-20.08.1924 velitel ? praporu 4. gardový peší pluk
20.08.1924-26.07.1927 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
26.07.1927-30.06.1930 vojenský atašé v UK
12.11.1929-DD.MM.RRRR člen Londýnskej námornej konferencie
03.06.1930-01.08.1930 pridelený k Generálnemu štábu
01.08.1930-01.08.1931 velitel 2. gardového pešieho pluku
01.08.1931-18.03.1933 náčelník Sekce vojenské historie 4. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
18.03.1933-01.08.1933 Inštruktor vojenských vied, Armádne vojnové kolégium
01.08.1933-15.03.1935 velitel 2. pešej brigády
15.03.1935-01.08.1936 náčelník 4. kanceláře (historie) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.08.1936-02.08.1937 velitel Armádneho vojnového kolégia
02.08.1937-10.12.1938 velitel 8. divízie
10.12.1938-23.01.1939 pridelený k Generálnemu štábu
31.01.1939-DD.MM.RRRR Reserva
11.04.1942-05.09.1942 velitel Borneo obrannej armády
05.09.1942-DD.MM.RRRR zahynul pri eteckej nehode
21.04.1905-DD.MM.RRRR 4th Guards Infantry Regiment
DD.06.1910-DD.MM.RRRR Member of House of Lords
01.06.1912-DD.09.1913 Attached to General Staff
DD.10.1914-DD.MM.RRRR UK Tour
10.08.1915-18.08.1916 British Army?
18.08.1916-24.06.1918 Attached to General Staff
05.03.1918-26.06.1918 Military Science Instructor, Army War College
24.06.1918-DD.01.1919 European Tour
15.04.1919-25.12.1919 Military Science Instructor, Army War College
20.05.1919-DD.MM.RRRR Attached to General Staff
25.12.1919-DD.MM.RRRR European Tour
27.07.1920-DD.MM.1923 Peace Treaty Implementation Committee
06.08.1923-20.08.1924 Battalion Commander 4th Guards Infantry Regiment
20.08.1924-26.07.1927 Military Science Instructor, Army War College
26.07.1927-30.06.1930 Military Attache to UK
12.11.1929-DD.MM.RRRR London Naval Treaty Conference Member
03.06.1930-01.08.1930 Attached to General Staff
01.08.1930-01.08.1931 2nd Guards Infantry Regiment Commander
01.08.1931-18.03.1933 Head of Military History Section 4th Bureau of the Imperial Army General Staff
18.03.1933-01.08.1933 Military Science Instructor, Army War College
01.08.1933-15.03.1935 2nd Infantry Brigade Commander
15.03.1935-01.08.1936 Head of 4th Bureau (Historical) of the Imperial Army General Staff Office
01.08.1936-02.08.1937 Army War College Commander
02.08.1937-10.12.1938 8th Division Commander
10.12.1938-23.01.1939 Attached to General Staff
31.01.1939-DD.MM.RRRR Reserve
11.04.1942-05.09.1942 Borneo Defence Army Commander
05.09.1942-DD.MM.RRRR Killed in an air crash
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/前田利為
www.generals.dk
https://en.wikipedia.org/wiki/Toshinari_Maeda

URL : https://www.valka.cz/Maeda-Tosinari-t188123#546649 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more