Velitelství pozorovacího letectva Armády "Pomořany" [1939-1939]

Dowództwo Lotnictwa Obserwacyjnego Armii "Pomorze"

     
Název:
Name:
Velitelství pozorovacího letectva Armády „Pomořany“
Spotting Aviation Command of the Pomerania Army
Originální název:
Original Name:
Dowództwo Lotnictwa Obserwacyjnego Armii „Pomorze“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
07.09.1939 2)
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství letectva Armády „Pomořany“
Aviation Command of the Pomerania Army
Datum zániku:
Disbanded:
17.09.1939 3)
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
07.09.1939-17.09.1939 Armáda „Pomořany“
07.09.1939-17.09.1939 Pomerania Army
Dislokace:
Deployed:
07.09.1939 Brześć Kujawski/? /
08.09.1939-DD.09.1939 Lubień/? /
DD.09.1939-11.09.1939 ?/? /
11.09.1939-DD.09.1939 Kłóbka/dvůr /
DD.09.1939-13(?).09.1939 ?/? /
13(?).09.1939-17.09.1939 ?/? / 4)

Velitel:
Commander:
07.09.1939-DD.09.1939 Stelmach, Romuald Zdzisław (kapitan obserwator) 5)
DD.09.1939-13(?).09.1939 Doliński, Stanisław (kapitan obserwator) 6)
13(?).09.1939-17.09.1939 Koźmiński, Jan (major dyplomowany pilot) 7)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:


Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Tento název není v polské historiografii používán. Podle rozkazu Vrchního velitele letectva a PLO měli u Armády „Pomořany“ zůstat kpt. Stelmach a kpt. Doliński, „kteří budou řídit činnost pozorovacích letek.“
2) Po odvelení bojových jednotek (kromě pozorovacích letek) a armádního velitelství letectva a PLO k dispozici Vrchního velitele letectva a PLO, zůstali při velitelství Armády „Pomořany“ pouze čtyři důstojníci bývalého armádního velitelství letectva s úkolem řízení činnosti pozorovacích letek. Byli to kpt. obs. Stelmach, kterému měli pomáhat kpt. obs. Doliński, por. Jan Filipowicz a ppor. pil. Jerzy Edmund Wojciech Sobolewski.
3) Rozkazem k odletu zbytků pozorovacích letek z prostoru obklíčení Armád "Pomořany" a „Poznaň“ na řece Bzuře ukončilo velitelství činnost.
4) Pravděpodobně v místě dislokace Velitelství letectva Armády „Poznaň“.
5) Do 07.09.1939 byl zásobovacím referentem Velitelství letectva a PVO armády. Padl při bombardování obce Gostynin.
6) Do 07.09.1939 byl důstojníkem Velitelství letectva a PVO armády.
7) Byl zároveň přednostou operačního referátu Velitelství letectva a PLO Armády „Poznaň“.

Zdroje:
Sources:
Kurowski, Adam: Lotnictwo polskie w 1939 roku, MON, Warszawa 1962
Pawlak, Jerzy: Samotne załogi, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1992
Sławiński, Kazimierz: Lotnictwo Armii „Pomorze″, Oficyna Wydawnicza „Ajaks″, Pruszków 1992
Zaczkiewicz, Władysław: Lotnictwo polskie w kampanii wrześniowej 1939 roku, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy 1947

URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-pozorovaciho-letectva-Armady-Pomorany-1939-1939-t145562#468303 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more