SOV - 9K37M1 Buk-M1 [kód NATO: SA-11 Gadfly]

9К37M1 Бук-M1
     
Název:
Name:
9K37M1 Buk-M1 9K37M1 Buk-M1
Originální název:
Original Name:
9К37M1 Бук-M1
Kategorie:
Category:
samohybný protiletadlový raketový komplex středního dosahu selfpropelled anti-aircraft missile complex of medium range
Výrobce:
Producer:
Dolgoprudnenský vědecko-výrobní podnik (Долгопрудненское научно-производственное предприятие - ДНПП) (raketa)
Uljanovský mechanický závod (Ульяновский механический завод - УМЗ) (9S470, 9S18, 9A310)
Strojírenský závod M. I. Kalinina (ОАО «Машиностроительный завод имени М. И. Калинина», ZiK / ЗиК) (nosič/odpaľovací zařízení 9A39M1)
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1983-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M38M1
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:

9A310M1 (odpalovací zařízení)
9A39M1 (nosič/odpaľovací zařízení)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
9S470M1 (velitelské stanoviště)
9S18M1 Kupol (přehledový radiolokátor)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
?
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný mobile
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://ru.wikipedia.org
http://www.ausairpower.net/APA-9K37-Buk.html
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K37M1-Buk-M1-kod-NATO-SA-11-Gadfly-t174134#516203 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vozidlo 9A310M1 finské armády, kompletně nabité nese 4 rakety.
SOV - 9K37M1 Buk-M1 [kód NATO: SA-11 Gadfly] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K37M1-Buk-M1-kod-NATO-SA-11-Gadfly-t174134#28276 Version : 0
Detail of a fully loaded rocket launcher. Undated.
Own archive.
SOV - 9K37M1 Buk-M1 [kód NATO: SA-11 Gadfly] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K37M1-Buk-M1-kod-NATO-SA-11-Gadfly-t174134#717941 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more