Kapitán 1. stupně

Captain 1st Rank
Kapitán 1. stupňa
Капитан 1-го ранга
Česky: Kapitán 1. stupně
English: Captain 1st Rank
По-русски: Капитан 1-го ранга
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Kapitán
Link to the Dictionary Entry Captain
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Kapitan-1-stupne-t241900#668940 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

RoBoT

Neviem, ako je to v jazyku českom, ale v slovenčine je táto hodnosť kodifikovaná ako kapitán 1. triedy, nie stupňa. Svedčia o tom zákonné normy pre získanie tejto hodnosti (napr. vyhláška č. 182/2001 Z.z.).

Je v českých právnych normách definovaný pojem kapitán 1. stupně? Medaile majú stupne (napr. Rad Suvorova), ale domnievam sa, že námornícke hodnosti by mali byť aj v češtine odstupňované v triedach, nie v stupňoch.

plavba.nsat.sk
www.minedu.sk
URL : https://www.valka.cz/Kapitan-1-stupne-t241900#671800 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more