Main Menu
User Menu

Military history website

The Somaliland Camel Corps

the Somaliland Camel Corps - Somálsky ťaví choir - british koloniálna unit zložená zo Somálskych domorodcov. Gradually súčasť the Kings African Rifles, military jednotiek British Somalia and the British east african forces (East Africa Force)

The unit was built in such a way in počiatkoch british presence in Somalia and bola bojovo nasadená already during the military campaign against Abdullah Mohammed (the so-called Mad Mullah period) from the year 1902.

Since 1902 bola unit súčasťou 6. battalion worry (Somálskeho) King's African Rifles, from the year 1910 pôsobila independently.

In 1939, after the outbreak of the second svetovej war sa Ťaví choir happens súčasťou East Africa Force and is bojovo nasadený on bojiskách in Somalia and Etiópii (right článok Italian East Africa 1940-1941)

Organizačná štruktúra the Somaliland Camel Corps on začiatku WW2:
HQ veliteľstvo Laferug
HQ Company veliteľská company Laferug
'And' (Camel) Company company, And (ťavia) Hargeisa
'B' (Nyasa Infantry) Company company B (Nyaská infantry) Tug Argen
'C' Company troop C Burao
'D' Company troop D Tug Argen (2 čaty in the Sheik)


With nasadením sa was envisaged aj on bojiskách in barme, but after a series of čiastkových vzbúr in 1943 bola unit rozpustená..
URL : https://www.valka.cz/The-Somaliland-Camel-Corps-t43105#170562Version : 0
MOD
The Somaliland Camel Corps

Somálčania are prirodzení jazdci on ťavách. Ride of the ťavách got in the blood and ťavy are pre them dôležité ako kone pre Mongolov. Vo vyprahnutej landscape is ťava much dôležitejšia ako iné our zvieratá. Británia in time recognized the benefits of this zvieraťa pre military purposes and for the creation of kolónie in Somalia have created aj vojenkú unit – Somálsky ťaví choir. During engineered an uprising in the somali story in this called the Mad Mullah period (1902 – 1920) mal ťaví choir silo 700 jazdcov and slúžil on interventions against banditom and ich secret úkrytom. The unit was able to zasiahnuť in relatívne krátkom time to veľké vzdialenosti (štandardný reach bola vzdialenosť 150 miles in priebehu 72 hours).
During medzivojnových years bol ťaví choir predurčený on defense kolónie in the case of budúcej the army. Col. Reginald Chater of the Royal Marines's number príslušníkov ťavieho corps to 500. Ako aj iné British colonial units aj in this jednotke slúžili bieli dôstojníci.
Koncom year 1930 built unit záložné water resources and hidden opevnenia. Gen. Wavell consider this unit for nenahraditeľnú when defending the kolónie. Z tohto dôvodu bola unit aj čiastočne mechanized.
Preliminaries units to defend was terminated in the year 1940, but the pre "lack of principles" financií nemala unit najmodernejšiu armament. Štyri company units boli rozdelené to piatich defensive position in the kolónii. Ochre company And that you only maintain your ťavy, sa zvyšné you company transformed pešie. Ochre Camel Corps bol vyčlenený to defend the British Somalia aj one colors the Northern Rhodesian Regiment. Together it was 1457 vojakov.
During Talianskej invázie sa units Camel Corps väčšinou attended ľahkých šarvátok on the border and subsequently sa stiahli to better brániteľných position.

During the act takejto potýčky on pozícii Observation Hill, 11. - 15 August 1940 (11.08.1940 - 15.08.1940) won dôstojník unit Capt.Eric Charles Twelves Wilson high of the british vyznamenanie - Victoria Cross. Ako veliteľ guľometného postavenia on pozícii Observation Hill (one of the kľúčových hard defense priesmyku Tug Argan) together so it'd be its unit viedli guľometnú paľbu on the forces of the adversary útočiace to the position of Mill Hill. Then, what spôsobili nepriateľovi veľké straty was an attack prerušený and started sa delostrelecká paľba on his position, pričom position received two priam interventions. Capt. Wilson bol niekoľkokrát been hurt, mal poranenú pravú hand and ľavé eye, but together with other ranenými príslušníkmi unit zostal vo svojom position and continued to fight. Guľomety sa viackrát stuck and damaged, well he ich always uviedol opäť up and running. His soldiers him during repair protect vlastnými telami, what paid missed their old life, behold his zástupca, somálsky sergeant Omar Kujoog. Between 12.-14. augustom (12.08.1940 - 14.08.1940) nepriateľ repeatedly viedol delostreleckú paľbu on this position, but capt. Wilson and his men withstood naďalej. 15.08.1940 boli two of his postavenia completely destroyed, but capt. Wilson, nevertheless your zraneniam and a bout of malaria odmietal opustiť position. Postavenia boli nakoniec charged 15.08.1940 about 5 hour popoludní. Capt. Wilson bol neskôr oslobodený of Talianskeho zajateckéo camp in Etiópii. High vyznamenanie, which capt. Wilson received a bolo in this campaign and in Somalia granted the single. In over východoafrickom ťažení bolo pretty udelených 6 VC.
After obsadení British Somalia Talianskom bol Camel Corps rozpustený and his members of the sa right back in your domovov. Mnohí members of this unit boli now are back to eating home subjected represáliám, or I zo party okupačných úradov, or príslušníkov etiópskych jednotiek in talianskych services. It spôsobilo that part of the former vojakov started partizánsku war against okupantom, pričom vo veľkom use their ťavy, piesočný terrain and well precise anti-tank rifles Boyle.

After extrusion Talianov zo Somalia bola unit renewed, 18.04.1941 in the best slúžilo 80% pôvodného staff. In the year 1942 sa unit reorganized to a mechanized regiment.

03.05.1944 members of the unit captured by the crew of the nemeckej submarine U-852 - together 52 príslušníkov crew, which velil Kapitänleutnant Heinz-Wilhelm Eck. The crew of the sa on the coast was then, what ich the submarine struck and sank 6 bombardérov zo 621. perute RAF.

Vzhľadom to the modes of it príslušníkov sa with the unit was envisaged in the bojovom nasadení against Japan in Barme, but viacero vzbúr in the year 1943 nakoniec spôsobilo that the unit was in definitívne rozpustená.

Source: www.regiments.org
en.wikipedia.org
archive author
.
URL : https://www.valka.cz/The-Somaliland-Camel-Corps-t43105#170790Version : 0
MOD