2. spojovací brigáda [1992-1992]

2nd Signal Brigade
     
Název:
Name:
2. spojovací brigáda 2nd Signal Brigade
Originální název:
Original Name:
2. spojovací brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1992
Předchůdce:
Predecessor:
52. spojovací brigáda dálkových spojů 52nd Remote Connections Signal Brigade
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
2. spojovací brigáda 2nd Signal Brigade
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1992-31.12.1992 Spojovací oddělení
01.04.1992-31.12.1992 Signal Department
Dislokace:
Deployed:
01.04.1992-31.12.1992 Lipník nad Bečvou, ? /
Velitel:
Commander:
01.04.1992-31.12.1992 Hrabal, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.04.1992-31.12.1992 Rádiový prapor
01.04.1992-31.12.1992 Provozní prapor
01.04.1992-31.12.1992 Prapor dálkových spojů
01.04.1992-31.12.1992 Výcvikový prapor
01.04.1992-31.12.1992 Rota oprav techniky
01.04.1992-31.12.1992 Rota zabezpečení
01.04.1992-31.12.1992 Radio Battalion
01.04.1992-31.12.1992 Operating Battalion
01.04.1992-31.12.1992 Long Distance Conection Battalion
01.04.1992-31.12.1992 Training Battalion
01.04.1992-31.12.1992 Repair Technology Company
01.04.1992-31.12.1992 Support Company
Čestný název:
Honorary Name:
01.04.1992-31.12.1992
01.04.1992-31.12.1992
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.04.1992-31.12.1992 VÚ 6165 Lipník nad Bečvou -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00000 (2. spojovací brigáda)
URL : https://www.valka.cz/2-spojovaci-brigada-1992-1992-t52513#409930 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

2. spojovací brigáda



Vznik: 1. 4. 1992 reorganizací 52. spojovací brigáda dálkových spojů


Krycí číslo: VÚ 6165


Dislokace: Lipník nad Bečvou


Nadřízený stupeň:
Vojenské velitelství Střed


Velitelé:
pplk. Ing. František Hrabal (1992 - 1993)


Podřízené jednotky:
Velitelství a štáb
Rádiový prapor
- rádiová rota
- radiodálnopisná rota
- četa TTZ
Provozní prapor
- spojovací rota
- Rota utajeného spojení
- Četa TTZ
Prapor dálkových spojů
- radioreléová rota
- kabelová rota
Výcvikový prapor
- 1. výcviková rota
- 2. výcviková rota
Rota oprav techniky
Rota zabezpečení


Zrušení: 31. 12. 1992 převedena do složení AČR (2. spojovací brigáda)


Zdroj:
www.army.cz
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-spojovaci-brigada-1992-1992-t52513#197315 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more