Tarent

Taranto
Taranto
     
Název:
Name:
Tarent Taranto
Originální název:
Original Name:
Taranto
Další názvy:
Other Names:
Τάρας, Taras (řecky)
Tarentum (latinsky)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
provincie Taranto Province of Taranto
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
40°27'51.99"N 17°14'51.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Talsano, Lido Azzurro, Lama, San Vito
První písemná zmínka:
First Written Reference:
706 př.n.l.
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://it.wikipedia.org/wiki/Taranto
URL : https://www.valka.cz/Tarent-t81382#308804 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přístavní město v Apulii na jihu Itálie.

V roce 706 před naším letopočtem založili přistěhovalci z Řecké Sparty osadu, ze které se později stalo jedno z největších měst na jihu Itálie a zároveň i přístav Italského vojenského námořnictva.

O původ jména existují dvě verze. První je spojována s vůdcem parthenianů (což byli synové svobodných žen pocházejících ze Sparty) Phalanthustem, který údajně město založil a pojmenoval jej po Tarasovi, což byl syn boha Poseidona a místní nymfy. Druhá označuje za zakladatele města přímo Tarase. Město, které se rychle rozrůstalo se stalo nejdůležitějším obchodním a správním střediskem v Jižní Itálii.

Při své expanzi na jih Itálie svedli Římané o kontrolu nad touto oblastí dvě velké bitvy. Obě bitvy vyhráli Řekové pod vedením Pyrrhose. Po bitvě u Auscula (279 př.n.l.) byly, ale ztráty natolik neúnosné, že vedli k vyklizení oblasti Apulie (právě zde se zrodil termín Pyrrhovo vítězství).

Přístup do přístavů Mar Grande (č. Velké moře) a Mar Piccolo (č. Malé moře) je chráněn dvěma ostrovy, které se jmenují sv. Petr a sv. Pavel a jenž jsou mohutně opevněny. Přístav Mar Grante je určen pro obchodní loďstvo a přístav Mar Piccolo je využíván z velké části Italským válečným námořnictvem, ale i místními rybáři.

V 19. století byl prokopán kanál, který umožnil vojenským lodím přístup do přístavu Mar Piccolo a jenž zároveň oddělil antické město od pevniny. Právě v této době se Taranto stalo hlavním kotvištěm Italské flotily a zůstalo jím i během I. a II. světové války.

O útoku na Taranto v noci z 11. na 12. listopad 1940 pojednává článek


Dnes je Taranto nejen důležitým obchodním a vojenským přístavem, ale najdeme zde ocelárny a slévárny, rafinérie, chemickou výrobu, loděnice a potravinářský průmysl.

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Taranto

Google Earth
Tarent - Satelitní snímek

Satelitní snímek
URL : https://www.valka.cz/Tarent-t81382#298327 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more