Dělostřelecký oddíl 189 [1946-1950]

189th Artillery Division
     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 189 189th Artillery Division
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 189
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
189. protiletadlový oddíl
189th Anti-Aircraft Division
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-15.08.1950 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
01.10.1946-15.08.1950 4th Area Artillery Command
15.08.1950-01.12.1950 Anti-Aircraft Command
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.09.1949 Trenčín, Zlatovce /
01.09.1949-01.12.1950 Kuchyňa, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1946-01.09.1949 VÚ 4647 Trenčín
01.09.1949-01.10.1949 VÚ 4647 Malacky
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 3981 Malacky
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 189),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-189-1946-1950-t123672#421164 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more