Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Dělostřelecký oddíl 189 [1946-1950]

189th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 189
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 189
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
189. protiletadlový oddíl
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-15.08.1950 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství protiletadlového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.09.1949 Trenčín, Zlatovce /
01.09.1949-01.12.1950 Kuchyňa, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.01.1951 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1946-01.09.1949 VÚ 4647 Trenčín
01.09.1949-01.10.1949 VÚ 4647 Malacky
01.10.1949-01.01.1951 VÚ 3981 Malacky
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 189),
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-189-1946-1950-t123672#421164Version : 0
MOD
Reklama