Main Menu
User Menu

Military history website

2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Battery of the 3rd Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 3 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
10.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-06.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
07.09.1939-10.09.1939 23. hulánský pluk 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-29(?).08.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)/kasárny oddílu /
29(?).08.1939-01.09.1939 Podbrodzie (lit. Pabradė)-Vilno (Vilnius) / -Lida-Baranowicze-Brest nad Bugem / -Varšava-Słotwiny/přesun po železnici /
01.09.1939 Słotwiny-prostor Rogów/Brzeziny/přesun /
01.09.1939-02.09.1939 prostor Rogów/Brzeziny-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/noční přesun /
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski/? /
03.09.1939-04.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski-lesy prostor Lubień/noční přesun /
04.09.1939-05.09.1939 lesy prostor Lubień/? /
05.09.1939-06.09.1939 lesy prostor Lubień-???-Dąbrówka-Skotniki/noční přesun /
06.09.1939 Skotniki-les severovýchodně (5 km) Przedbórz (boj)/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 les severovýchodně Przedbórz-prostor Niewierszyn-les severně Jaksonek/noční přesun /
07.09.1939 les severně Jaksonek-???-prostor Studzianna/noční /
08.09.1939-09.09.1939 les jižně Studzianna-Gielniów (boj)-les západně Przysucha (Stefanów?)-prostor Ruski Bród/přesun s bojem /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Ruski Bród (boj)/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-10.09.1939 Partum, Edward (porucznik artylerii)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Při přesunu 07.09.1939 byli v důsledku leteckých útoků (pravděpodobně 9 Hs 123 A-1 od II(Sch)/LG 2 – II. skupina Instrukční eskadry 2) ztraceni 2 poddůstojníci, 5 dělostřelců a 12 koní.
Poznámka:
Note:
1) Pozdním odpolednem 09.09.1939 byla baterie společně s 23. hulánským plukem společně soustředěny v lesích jihozápadně od obce Przysucha v týlu postupujících jednotek IV. armádního sboru. Velitel pluku rozhodl o nočním přesunu do prostoru Svatokřížských hor. Po zahájení přesunu však na pluk zaútočila pěchota 46. pěší divize. V domění, že pluk je obklíčen, vydal velitel pluku kolem půlnoci rozkaz ke zničení kanónů 2. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva, protitankových kanónů a tačanek pluku. Skupinky dělostřelců se měly z obklíčení probíjet samostatně a pak se znovu soustředit v prostoru obce Święta Katarzyna. Tam se ve dnech 11.09.1939-13.09.1939 shromáždila rovněž část baterie (1 důstojník, 7 poddůstojníků a kolem 50 dělostřelců), a připojila se k osamělé 1. eskadroně 23. hulánského pluku. Po několika dnech se už na východním břehu Visly připojily ke skupině diplomovaného plukovníka Pełczyńského, která byla 01.10.1939 rozpuštěna. V ní plnila úlohu jízdního průzkumu.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-05.09.1939 3. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
05.09.1939-07.09.1939 23. hulánský pluk
07.09.1939 baterie společně s plukem ztratily kontakt s velitelstvím Vilenské jezdecké brigády a přešla plně do podřízenosti velitele 23. hulánského pluku.
Zdroje:
Sources:

23 Pułk Ułanów Grodzieńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 26, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2013
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/2-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185298#540833Version : 0
MOD

Command assembly 2. battery 3. section line artillery:[/heading:aaaaaa]
battery commander – 24.08.1939-10.09.1939 lieutenant of artillery Edward Partum 1)
recon (zvědný) officer – 24.08.1939-10.09.1939 second lieutenant of artillery Henryk Marian Krukowicz-Przedrzymirski 2)
fire officer – 24.08.1939-10.09.1939 lieutenant of artillery, Jan Drozdowicz 3)
commander Even. platoon – 24.08.1939-10.09.1939 second lieutenant of artillery in reserve Zdzislaw Witebski 4)
the commander of the II. platoon - 24.08.1939-10.09.1939 1939 second lieutenant of artillery in ambush Antoni Bortkiewicz 5)

Note:
1) (18.07.1909-16.07.1942). After the destruction of heavy armaments, and the dissolution of the battery escaped captivity. As a member of the the Earth's army was Germans arrested and dragged off to a concentration camp Auschwitz, where he died.
2) (23.07.1911-DD.MM.1975). After the dissolution of the battery is a group of artillery (7 non-commissioned officers and around 50 artillerymen) under his command managed to escape from encirclement. After a few days on the east bank of the Vistula joined a group diploma awarded colonel Pełczyńského, which was 01.10.1939 dissolved. In her filling the role of the bicycle survey. After the dissolution of the section, he escaped capture and got to France, where he was relegated to the function of the firing officer 6. battery 2. warsaw light artillery regiment (2. walking missile division). With her crossed 20.06.1940 the swiss border and was interned. After the termination of the internment served in the Polish exile army in Great Britain, where he achieved the rank of captain. His report on the activities of the 2. the battery in September 1939 was opublikována in the periodical ARTYLERZYSTA, KOMUNIKAT ARTYLERYJSKI nr 9, Manchester 1976.
3) (24.06.1910-DD.MM.YYYY). After the dissolution of the battery escaped captivity and returned to the area of Vilna, where he joined the armed resistance. In the ranks of thethe Earth's army was in the year 1943 among others, the adjutant of the Inspectorate of the B (BC) in the rank of lieutenant and in 1944 the chief of staff Group no 2 Vilenské area of the Earth's army (Zgrupowanie nr 2 Okręgu AK Wilno) under the code name "Gerwazy" in the rank of captain. In the work Zarzyckého is specified, that was in September 1939 zjat the Soviets and in the spring of 1940, murdered by the NKVD. In the list of the slain, however, is not listed.
4) (DD.MM.1RRR-DD.MM.YYYY). It is not listed in the list of officers in reserve (Rocznik Oficerski Rezerw) of 1934. It is not listed in the list of losses not captured. It is not listed in the list of the murdered by the NKVD.
5) (DD.MM.1RRR-DD.MM.YYYY). It is not listed in the list of officers in reserve (Rocznik Oficerski Rezerw) of 1934. It is not listed in the list of losses not captured. It is not listed in the list of the murdered by the NKVD.
Sources:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.wbc.poznan.pl

Fish, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo "Barwa i Broń", Warszawa 2007
.
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-3-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t185298#540834Version : 0
MOD