20. pěší divize [1939-1939]

20th Infantry Division
20 Dywizja Piechoty

     
Název:
Name:
20. pěší divize
20th Infantry Division
Originální název:
Original Name:
20 Dywizja Piechoty
Datum vzniku:
Raised/Formed:
23.03.1939
Předchůdce:
Predecessor:
20. pěší divize
20th Infantry Division
Datum zániku:
Disbanded:
29.09.1939
Nástupce:
Successor:
-
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
23.03.1939-07.09.1939 Armáda "Modlin"
07.09.1939-29.09.1939 Operační skupina Zulauf
23.03.1939-07.09.1939 Modlin Army
07.09.1939-29.09.1939 Zulauf Operational Group
Dislokace:
Deployed:
23.03.1939-25.08.1939 Baranowicze, ? /
25.03.1939-28.03.1939 Baranowicze-Sochocin, ? 1) /
28.03.1939-22.07.1939 Płońsk, ? /
22.07.1939-DD.08.1939 Ciechanów, ? /
DD.08.1939-04.09.1939 Wyszyny Kościelne, dvůr /
04.09.1939-04.09.1939 Strzegowo-Raciąż, ? /
05.09.1939-05.09.1939 ?, ? /
06.09.1939-DD.09.1939 Brochów, ? /
DD.09.1939-DD.09.1939 Benjaminów, prostor /
DD.09.1939-14.09.1939 ?, ? /
14.09.1939-29.09.1939 Varšava, Praga /
Velitel:
Commander:
23.03.1939-29.09.1939 Lawicz, Wilhelm Andrzej (pułkownik dyplomowany piechoty)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
23.03.1939-DD.MM.1939 Tomczuk, Franciszek (podpułkownik dyplomowany piechoty)
DD.MM.1939-29.09.1939 Wayda, Wojciech (major dyplomowany piechoty)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
.
.
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
1) Přesun vlakem velitelství divize.

Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej, MON, Warszawa 1969
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Juszkiewicz, Ryszard: Bitwa pod Mławą, Książka i Wiedza, Warszawa 1987
Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych, WIH, MON, Warszawa 1968
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#430292 Version : 0
Division Commander, Colonel Wilhelm Liszka-Lawicz
20. pěší divize [1939-1939] - Velitel divize, plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz

Velitel divize, plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#238336 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20 Dywizja Piechoty – 20. pěší divize


Mobilizace byla provedena 23. – 24.března 1939 v prostoru posádek jednotlivých útvarů (Slonim, Baranowicze).
Divize byla podřízena :
Veliteli armády „Modlin“ ( 24. března – 4. září 1939)
Při ústupu z mlavské obranné pozice byla rozprášena německým letectvem. Rozprášené jednotky směřovaly od 4. do 7. září za čáru řeky Visly a byly reorganizovány v prostoru Kampinoského pralesa a později v prostoru Jabłonna – Legionowo.
Veliteli Operační skupiny "Tadeusz" (4. – 7. září)
Veliteli Operační skupiny generála Zulaufa (7. – 24. září)
Zanikla 29. září složením zbraní po kapitulaci Varšavy .Sestava 20. pěší divize k 1. září 1939:
Velitelství divize
Velitel divize – diplomovaný plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz
Velitel divizní pěchoty – diplomovaný plukovník Franciszek Dudziński (3. září zraněn)
Velitel divizního dělostřelectva – plukovník Leon Sulkiewicz Hózman Mirza
Náčelník justiční služby – major aud. mgr Jan Stanisław Antoniewicz
Náčelník duchovní služby – major kaplan Seweryn Jędrysik
Velitel meteorologické hlídky – neznámý


Štáb
Náčelník štábu – diplomovaný major Wojciech Wayda
Operační důstojník – diolomovaný kapitán Tadeusz Wojciech Wojciechowski
Zpravodajský důstojník – diplomovaný kapitán Jerzy Jazdowski
Ubytovatel – diplomovaný kapitán Stanisław Weber
Velitel ženijního vojska – major Juliusz Levittoux
Velitel spojovacího vojska – kapitán Roman Domaszewicz
Velitel hlavního stanu divize – kapitán Eugeniusz Proskurnicki
Náčelník vojenského četnictva – ?
Náčelník výzbrojní služby – kapitán Stanisław Wodzyński
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán Mieczysław Ługowski
Náčelník vozatajské služby – podporučík v záloze Antoni Lewkiewicz
Náčelník zdravotnické služby – major dr Filip Głowiński
Náčelník veterinární služby – podporučík v záloze Kazimierz Zembrzuski


Pěší jednotky
78. pěší pluk – podplukovník Kazimierz Dudziński (4. září zraněn)
- major Antoni Bedronek (od 4. září)
79. pěší pluk – diplomovaný podplukovník Konstanty Zaborowski
80. pěší pluk – plukovník Stanisław Fedorczyk (zraněn)


Dělostřelectvo
20. lehký dělostřelecký pluk – podplukovník Kazimierz Weryński (zraněn)
20. těžký dělostřelecký oddíl – major Stanisław Domiczek (do 4. září)
- poručík Aleksander Szmit (od 4. září)
81. motorizovaná protiletadlová baterie typu „B“ ( ze stavu Mazověcké jezdecké brigády) – podporučík Stefan Pawłowski (padl 25. září)
- podporučík Franciszek Olszewski (od 25. září)
POZNÁMKA: 20. motorizovaná protiletadlová baterie typu „A“ byla po mobilizaci přidělena silám protivzdušné obrany státu a k divizi nedorazila.


Průzkumné jednotky
20. divizní jezdecká eskadrona – major Władysław Gajewski (22. září padl)
92. cyklistická rota – kapitán Antoni Szokało (4. září zraněn)


Dispoziční a technické jednotky
92. rota těžkých kulometů na vozech – kapitán Karol Babraj (do 16. září)
20. telegrafická rota – major Kazimierz Lewandowicz
20. spojovací četa hlavního stanu –
20. radiotelegrafická četa –
20. staniční četa – ?
20. družstvo spojovacího parku –
20. ženijní prapor – major Julius Levittoux


Služby
Štábní rota – poručík Piotr Sobolewski (? září padl)
Hospodářská rota – poručík v záloze Stanisław Ratomski
20. četa vojenského četnictva – podporučík v záloze Zygmunt Sutkowski
902. intendanční park –
902. zdravotnická rota – major dr med. Aleksander Mańkowski
902. polní nemocnice - ?
902. polní dezinfekčně – koupelová kolona - ?
902. polní bakteriologicko-chemická pracovna - ?
902. polní dentistická pracovna - ?
902. výzbrojní park –
20. polní soud - ?


Vozatajstvo
909. pochodová skupina - ?
910. pochodová skupina –
909. – 916. vozatajská kolona - ?
909. vozatajská dílna - ?
20. vozatajská četa - ?


Přidělené jednotky:
2.mazurský prapor Národní obrany (Obrony Narodowej) – kapitán Józef Kiernożycki (4. září zraněn)
- poručík (od 27. září kapitán) Feliks Dąbecki
1. samostatný kulometný prapor – major Wacław Kuczaj-Kuczajowski
Lehký dělostřelecký oddíl 59 – major Mieczysław Suzin
Lehký dělostřelecký oddíl 78 – major Feliks Koszutski
Těžký dělostřelecký oddíl 88 – major Jerzy Trzaska-Durski
Samostatná průzkumná tanková rota 62(do 05. září) – kapitán Stanisław Szapkowski
Záložní ženijní rota 161 - ?


Jednotky přidělené 20. pěší divizi pro boj na mlavské obranné pozici (1. – 4. září):
1. mazurský prapor národní obrany (Obrony Narodowej) – kapitán Kazimierz Mordzewski
5. střelecký prapor – major Piotr Perucki


Literatura: Tadeusz Jurga, Władysław Karbowski, Armia „Modlin” 1939, MON, WIH, Warszawa 1987, ISBN 83-11-07274-4
Tadeusz Jurga, Krótki informator historyczny o Wojsku Polskim w latach II wojny światowej cz.7 - Regularne jednostki Wojska Polskiego w 1939 r., MON, WIH, Warszawa 1975
Ryszard Juszkiewicz, Bitwa pod Mławą 1939, Wydanie II, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, ISBN 83-05-11720-0
Zbigniew Moszumański, 1. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej 1920-1939 imienia Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, Ajaks, Pruszków 2005, ISBN 83-88773-66-6
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#234474 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sestava a počty 20. pěší divize a přidělených jednotek před složením zbraní dne 26. září:


Velitelství divize, štáb + hospodářská rota + štábní rota
Velitel divize – diplomovaný plukovník Wilhelm Liszka-Lawicz
Velitel divizní pěchoty – diplomovaný plukovník Franciszek Dudziński
Velitel divizního dělostřelectva – plukovník Leon Sulkiewicz Hózman Mirza
Náčelník justiční služby – major aud. mgr Jan Stanisław Antoniewicz
Náčelník duchovní služby – major kaplan Seweryn Jędrusik
Náčelník štábu – diplomovaný major Wojciech Wayda
Operační důstojník – diolomovaný kapitán Tadeusz Wojciech Wojciechowski
Zpravodajský důstojník – diplomovaný kapitán Jerzy Jazdowski
Ubytovatel – diplomovaný kapitán Stanisław Weber
Velitel ženijního vojska – major Juliusz Levittoux
Velitel spojovacího vojska – kapitán Roman Domaszewicz
Velitel hlavního stanu divize – kapitán Eugeniusz Proskurnicki
Náčelník výzbrojní služby – kapitán Stanisław Wodzyński
Náčelník intendanční služby – diplomovaný kapitán Mieczysław Ługowski
Náčelník vozatajské služby – podporučík v záloze Antoni Lewkiewicz
Náčelník zdravotnické služby – major dr Filip Głowiński
Náčelník veterinární služby – podporučík v záloze Kazimierz Zambrzuski
Celkem 46 důstojníků, 409 poddůstojníků a vojínů, 75 koní


Pěší jednotky:
78. pěší pluk – major Antoni Bedronek
Celkem 71 důstojníků, 2619 poddůstojníků a vojínů, 534 koní, 1 dělo, 32 protitankových kanónů
79. pěší pluk – diplomovaný podplukovník Konstanty Zaborowski
Celkem 71 důstojníků, 2651 poddůstojníků a vojínů, 636 koní, 29 těžkých kulometů, 4 protitankové kanóny
80. pěší pluk – plukovník Stanisław Fedorczyk
Celkem 64 důstojníků, 2302 poddůstojníků a vojínů, 573 koní, 1 dělo, 28 těžkých kulometů, 3 protitankové kanóny.


Dělostřelectvo:
20. lehký dělostřelecký pluk – podplukovník Kazimierz Weryński
Celkem 56 důstojníků, 1797 poddůstojníků a vojínů, 1201 koní, 23 děl
82. motorizovaná protiletadlová baterie typu „B“ - podporučík Franciszek Olszewski
Celkem 2 důstojníci, 77 poddůstojníků a vojínů, 2 protiletadlové kanóny 40 mm


Průzkumné jednotky:
92. cyklistická rota – podporučík Józef Dziemidok
Celkem 2 důstojníci, 118 poddůstojníků a vojínů, 12 koní


Dispoziční a technické jednotky:
Telefonická rota – ?
Celkem 9 důstojníků, 332 poddůstojníků a vojínů, 121 koní
Spojovací četa divizního dělostřelectva – ?
Celkem 2 důstojníci, 41 poddůstojníků a vojínů, 5 koní
20. ženijní prapor – major Julius Levittoux
Celkem 27 důstojníků, 620 poddůstojníků a vojínů, 161 koní


Služby:
Pěší četa vojenského četnictva – ?
Celkem 1 důstojník, 44 poddůstojníků a vojínů, 12 koní
Divizní intendanční park – ?
Celkem 6 důstojníků, 108 poddůstojníků a vojínů, 36 koní
Zdravotnická rota – ?
Celkem 3 důstojníci, 85 poddůstojníků a vojínů, 32 koní
Četa výzbrojního parku - ?
Celkem 1 důstojník, 48 poddůstojníků a vojínů, 4 koně


Vozatajstvo:
909. vozatajská kolona - ?
Celkem 2 důstojníci, 68 poddůstojníků a vojínů, 57 koní
910. vozatajská kolona - ?
Celkem 2 důstojníci, 53 poddůstojníků a vojínů, 80 koní
911. vozatajská kolona - ?
Celkem 1 důstojník, 112 poddůstojníků a vojínů, 85 koní
912. vozatajská kolona - ?
Celkem 2 důstojníci, 134 poddůstojníků a vojínů, 133 koní
Vozatajská dílna - ?
Celkem 2 důstojníci, 29 poddůstojníků a vojínů, 22 koní
Přidělené jednotky:
Strážní rota – kompania wartownicza - ?
Celkem 3 důstojníci, 219 poddůstojníků a vojínů, 5 koní
1. pěší pluk „Obrony Pragi“ – podplukovník Stanisław Milian
Celkem 148 důstojníků, 4299 poddůstojníků a vojínů, 566 koní, 1 dělo, 48 těžkých kulometů.
III. prapor 41. pěšího pluku - ?
Celkem 22 důstojníků, 731 poddůstojníků a vojínů, 155 koní, 9 těžkých kulometů
I. prapor 144 pěšího pluku – major Józef Kazimierz Skwarnicki
Celkem 18 důstojníků, 815 poddůstojníků a vojínů, 112 koní, 9 těžkých kulometů, 2 protitankové konóny 3. střelecký prapor – major Stanisław Godzisław Hankiewicz (od 17. září)
Celkem 35 důstojníků, 1123 poddůstojníků a vojínů, 208 koní, 10 těžkých kulometů
IV. prapor 210. pěšího pluku - ?
Celkem 22 důstojníků, 774 poddůstojníků a vojínů, 53 koní, 7 těžkých kulometů
Jednotka plukovníka Kazum-beka (Varšavská brigáda Národní obrany bez II. praporu) – plukovník Kazum Bek Dzangir Bej (Gruzínec).
Celkem 10 důstojníků, 453 poddůstojníků a vojínů, 44 koní, 3 těžké kulomety
II. varšavský prapor Národní obrany – major Bronisław Surewicz
Celkem 17 důstojníků, 551 poddůstojníků a vojínů, 43 koní, 6 těžkých kulometů
2. protiletadlová kulometná rota - ?
Celkem 2 důstojníci, 73 poddůstojníků a vojínů, 27 koní, 7 těžkých kulometů
46. těžký dělostřelecký oddíl ( dvě baterie + muniční kolona) – kapitán Stanisław Kozłowski
Celkem 20 důstojníků, 678 poddůstojníků a vojínů, 418 koní, 11 děl
4. baterie 5. lehkého dělostřeleckého pluku – poručík Andrej Malewski
Celkem 5 důstojníků, 141 poddůstojníků a vojínů, 137 koní, 4 děla
3. samostatná telefonicko-kabelová četa - ?
Celkem 1 důstojník, 70 poddůstojníků a vojínů, 22 koní.


Literatura: Obrona Warszawy w 1939 r. Wybór dokumentów wojskowych.- zebrał i opracował Mieczysław Cieplewicz, WIH, MON, Warszawa 1968.
Ludwik Głowacki, Obrona Warszawy i Modlina na tle Kampanii Wrześniowej, MON, Warszawa 1985, Wydanie V – poprawione i uzupełnione, ISBN 83-11-07109-8

Děkuji tímto panu Rafału Białkowskiemu za umožnění náhledu do práce Ludwika Głowackiego.
URL : https://www.valka.cz/20-pesi-divize-1939-1939-t66194#238166 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more