2. zdravotnický oddíl [1997-2000]

2nd Medical Division
     
Název:
Name:
2. zdravotnický oddíl 2nd Medical Division
Originální název:
Original Name:
2. zdravotnický oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1997
Předchůdce:
Predecessor:
5. zdravotnický oddíl 5th Medical Division
Datum zániku:
Disbanded:
30.09.2000
Nástupce:
Successor:
2. zdravotnická rota 2nd Medical Company
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1997-30.09.2000 2. mechanizovaná brigáda
01.07.1997-30.09.2000 2nd Mechanized Brigade
Dislokace:
Deployed:
01.07.1997-30.09.2000 Písek

Velitel:
Commander:
01.07.1997-30.09.2000 Solík, Milan (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Kalianková a kol., 2. mechanizovaná brigáda "Dunkerská". MOČR - AVIS. Praha, 2004.
URL : https://www.valka.cz/2-zdravotnicky-oddil-1997-2000-t111605#391493 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Písek


Historie
Zdravotnický oddíl byl k 1. 7. 1997 začleněn do 2. mechanizované brigády.


Předurčení
Jeho hlavním úkolem bylo skladování, údržba a obměna zdravotnického materiálu. Byl předurčen k organizování a zabezpečování odsunu raněných a nemocných z praporních obvazišť, k příjmu raněných a nemocných, jejich registraci a třídění z hlediska potřeby poskytnutí pomoci, poskytování neodkladné chirurgické a neurochirurgické pomoci. Hlavním úkolem v případě ozbrojeného konfliktu bylo zachraňovat lidské životy, navracet zdraví raněným a nemocným, co nejrychleji je vyléčit a obnovit jejich bojeschopnost.


Zdroj: AVIS
URL : https://www.valka.cz/2-zdravotnicky-oddil-1997-2000-t111605#173413 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more