Main Menu
User Menu

Military history website

3. rota [1955-1963]

3rd Company

     
Název:
Name:
3. rota
Originální název:
Original Name:
3. rota
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1955
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1963
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1955-01.10.1962 2. prapor
01.10.1962-01.04.1963 1. samostatný prapor
Dislokace:
Deployed:
01.02.1955-01.02.1957 Moravský Svätý Ján, kasárny /
01.02.1957-01.04.1963 Strážske, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.02.1955-01.12.1963
Zdroje:
Sources:
Jan Štaigl: Vznik, vývoj a činnosť vojsk vnútornej stráže na Slovensku, Vojenská história 4/1998
Archív MV SR Nitrianska Streda, f. 7649, k.1, sp. taj.1953, čj. 039/0S-14-53, 0092-OS-53
URL : https://www.valka.cz/3-rota-1955-1963-t185397#541154Version : 0
MOD