A34 Cruiser Tank Comet

     
Název:
Name:
A34 Cruiser Tank Comet A34 Cruiser Tank Comet
Originální název:
Original Name:
A34 Cruiser Tank Comet
Kategorie:
Category:
křižníkový tank cruiser tank
Výrobce:
Producer:
DD.09.1944-DD.MM.1945 Leyland Motors Ltd., Leyland
Období výroby:
Production Period:
DD.09.1944-DD.MM.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~1200
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.02.1944
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
35743 kg 78800 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
7658 mm 25 ft 1 ½ in
Délka korby:
Hull Length:
6553 mm 21 ft 6 in
Celková šířka:
Overall Width:
3048 mm 10 ft
Celková výška:
Overall Height:
2642 mm 8 ft 8 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
445 mm 1 ft 5 ½ in
Šířka pásu:
Track Width:
457 mm 1 ft 6 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.095 MPa 13.85 psi
Pancéřování:
Armour:
korba - čelo: 76 mm
korba - boky: 43 mm
korba - záď: 25 mm

věž - čelo: 102 mm
věž - boky: 64 mm
hull - front: 3.0 in
hull - sides: 1.7 in
hull - rear: 1 in

turret - front: 4.0 in
turret - sides: 2.5 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Rolls-Royce Meteor
- vidlicový
- benzínový, vodou chlazený
- počet válců: 12
Rolls-Royce Meteor
- V-desing
- gasoline, water cooled
- number of cylinders: 12
Výkon:
Power:
447.4 kW při 2550 ot/min 600 bhp at 2550 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Merrit-Brown Z.5
- manuální převodovka
- počet stupňů: 5+1
Merrit-Brown Z.5
- manual gearbox
- number of gears: 5+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
52 km/h 32 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
26 km/h 16 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
198 km 123 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
35 ° 78 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
2.44 m 96 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.91 m 36 in
Brodivost:
Fording Depth:
1.121) m 44 in1)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
OQF 17 pounder Mk II (77 mm HV)
- ráže: 76,2 mm
- zásoba munice: 61 nábojů
OQF 17 pounder Mk II (77 mm HV)
- calibre: 76.2 mm
- ammunition: 61 rounds
Vedlejší:
Secondary:
kulomet BESA v korbě
- ráže: 7,92 mm


spřažený kulomet BESA
- ráže: 7,92 mm
- zásoba munice pro oba kulomety BESA: 5175 nábojů
BESA machine gun in the hull
- calibre: 7.92 mm


BESA co-axial machine gun
- calibre: 7.92 mm
- ammunition for both BESA machine guns: 5175 rounds
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Tank, Heavy Cruiser, Comet (A34)

1) bez přípravy
Tank, Heavy Cruiser, Comet (A34)

1) without preparation
Zdroje:
Sources:
www.geocities.com
http://www.onwar.com/tanks/uk/data/comet.htm
www.wwiitanks.co.uk
The Encyclopedia of Tanks and Armored Fighting Vehicles - The Comprehensive Guide to Over 900 Armored Fighting Vehicles From 1915 to the Present Day, General Editor: Christopher F. Foss, 2002
Tanks of the World, 1915-1945, Peter Chamberlain, Chris Ellis, 1972
Jane′s World War II Tanks and Fighting Vehicles The Complete Guide, Leland Ness, 2002
Tanks of World War II, Duncan Crow, 1979
Battle Winning Tanks, Aircraft & Warships of World War II, David Miller, 2000
The Illustrated Guide to Tanks of the World, George Forty, 2006
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#310462 Version : 0
A34 Cruiser Tank Comet

Derived from the tank Cromwell, manufactured in England by Leyland from September 1944, the first tanks on the battlefield appeared in October 1944. Comety participated in e.g. the battle of the Bulge in January 1945. Its 77mm cannon proved for a distance of 2000 m penetrate 130mm of armour - that's more than he could Tiger with his "88".

From the beginning of the production equipped with a radio station Wireless Set No. 19, in the framework of the modernization of the changed configuration of the exhausts ("Fishtail"), in the tower installed launcher zadýmovacích shells (2 x 6), a certain number of vehicles rebuilt by the command with extended radiovybavením without cannon armament - only with dummy 95 mm howitzer OQF Mark Even.

These tanks were in Europe, armed with only the English 11. armored division. The rest of the unit were these tanks armed with until after the end of war operations in Europe.

In 1949 they were Comety replaced by tanks Centurion, only in West Berlin and hong Kong serve up to the year 1958, in the Finnish army even up to the year 1970..
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#2956 Version : 0
Tank, Heavy Cruiser, Comet (A34)

Source
Own photo

.
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#2951 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj
Vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#4141 Version : 0
ADAMANT (the museum of the RAC at Bovington) and GYNAEOLATOR (museum in Duxfordu, Land Warfare Hall) are the tanks with the post-war modifications (the"fishtail" exhausts, mounting-thrower zadýmovacích grenades on the tower,...).
Don't be fooled - duxfordský GYNAEOLATOR has in place of the original mounting missile launchers - - thrower zadýmovacích grenades just přehozenu camouflage net (of course, they are dismantled, but "something" there on the sides of the tower left of them...).
Vehicles of the first series had a "box around the exhaust" without the holes for the exhausts in the rear wall (such as Cromwelly), later from the manufacture made the holes, but you have been pulled over square plates, přišroubovanými on the back wall of the "box muffler"...
Vehicles in the war should (in most cases, of course - the exception proves the rule) the "Normandy Cowling" - some sources claim that always typically "cometovské" - that is, a two-piece... never SAY NEVER - you can always find evidence, such a statement refuting the...
Thus, it cannot be excluded that the "Normandy Cowling" was on Cometech the first series one-piece (as on the Cromwellech) and only later (but still during the fighting on the Western front) montovaly covers two-piece...
Other see the attached images...

Source:
The Imperial War Museum.
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#158006 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Comet (67 / 2), Musée des Blindés, Saumur, 2004. Kdyby se ke Cometu dalo z fotky ověřit, jak vypadá záď vozidla, snad bychom mohli konstatovat, že jde o vozidlo s "druhoválečnými" znaky (myslím technicky - výfuky a bez vrhačů zadýmovacích granátů) - ale protože si v Saumuru zase nedělají problémy s kamuflážemi, tak znak patří (řekl bych) 40 RTR (na konci války byl v Palestině) a kamufláž je datovatelná do doby "Suezské krize" - a to už Comety byly ...
(fotografie ©Radek Havelka)

URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#158311 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dvě další válečné fotky, ta druhá by měl dokonce být prototyp.
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#170752 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Spíše bych řekl, že na druhém (kovranově) snímku je tzv. technologický demonstrátor, na kterém se zkoušely prvky koncepce vozidla - všimněte si, že věž je sice "cometovská" se 17 pdr kanónem, ale strojový spodek je z Cromwellu (chybí nosné kladky pásu).
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#170842 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tak - "mikrowalkaround" na téma A34 COMET Mk.1B, (dnes již neexistující) Museum of Army Transport, Beverley, North Yorkshire...
Jde skutečně o verzi Mk.1B - na věži jsou vidět patky na upevnění vrhačů zadýmovacích granátů...
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177897 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Miniwalkaround" - na téma A34 COMET Mk.1A, (dočasně uzavřené) vojenské muzeum v Drážďanech.
Na tanku toho dost chybí - třeba držáky dýmovnic na zádi, celá schránka na zadní straně věže a "klecoid" velitelova zaměřovače pro rychlé navedení střelce na cíl, ale není se čemu divit - roky a roky stál jako "gate guard" u jedněch kasáren BAOR v tehdejší SRN. Jde však zcela jistě o verzi Mk.1A s "cromwellovským" výfukovým systémem, i když člověk nemůže vyloučit, že jde o "skládačku".
Samozřejmě, nic nemůže být bez chyby a tak i přes to, že vozidlo je ve variantě Mk.1A, tak nese loukoťová napínací kola (typická až pro „béčka“ – tedy pro tanky vyrobené po válce). Navíc je vidět, že marking 2nd Fife and Forfar Yeomanry (3.obrněný pluk ze sestavy 29.obrněné brigády) 11.obrněné divize není nejdokonalejší – na přídi je stranově přehozen (znak divize – černý býk na žlutém obdélníku – má být u levého pásu a znak útvaru u pásu pravého). Na zádi vozidla je to správně…
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177910 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tady se vrátíme zpátky do Duxfordu, do Land Warfare Hall k tanku A34 COMET Mk.1B pojmenovanému GYNAEOLATOR. Tank je zcela jistě ve variantě Mk.1B, tedy v zásadě poválečné i přes to, že se tváří jako Mk.1A (o tom, že na věži jsou pod maskovací sítí patky pro montáž vrhačů zadýmovacích granátů, jsem se přesvědčil osobně)… Vozidlo se zdá být ve vcelku slušném stavu i uvnitř.
GYNAEOLATOR vcelku nenápadně změnil marking (nenechte se zmást řazením fotografií) – snímky vozidla v markingu 2nd Fife and Forfar Yeomanry (3.obrněný pluk ze sestavy 29.obrněné brigády) 11.obrněné divize byly pořízeny v roce 1999, snímky, jež předkládá Admin, byly pořízeny později a zachycují vozidlo v markingu, jenž byl používán (v Britských ozbrojených silách) od roku 1949.
Musím se přiznat, že se mi dosud nepodařilo „rozluštit“ význam divizního (brigádního) znaku se slepicí…


Omlouvám se za kvalitu některých z fotografií – byly pořízeny klasickým fotoaparátem…
Jak vznikal v roce 1999 tenhle „walkaround“ může povyprávět třeba bitaxe – ten u toho byl a viděl potom následky, které jsem nesl po celou dobu návštěvy muzea.
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177938 Version : 0
At least 15 vehicles of the type A34 Comet was purchased by the regime of Fulgencio Batista after what was to Cuba imposed the u.s. embargo on imports of weapons.

The tanks were delivered at the end of 1958 (probably in December) and hit (allegedly) already just in the fight against under castro's "Barbudos", the besieging of the city of Santa Clara.

The tanks remained in service quite a short time, practically immediately after the arrival of heavy equipment from the soviet arms deliveries were scrapped with the exception of a single vehicle. It lasted until 1986 as part of a monument at the castle of Punta on the coast of Havana, where the cost as a "guardian" of the entrance to Havana bay. In 1986, his footprints disappearing...

Supposedly there are two more photos of the "cuban" Cometů, loaded on rail wagons (1. image) and aligned to the havana airport (2. frame), taken shortly before the fall of the regime of Fulgencio Batista. Both images are (allegedly) poorly detailed due to the fact that they were taken from a great distance.

Source information: http://www.geocities.com/urrib2000/Tanques1-e.html
This information is in the unchanged form literally cited the other online resources.
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#289812 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A-34 Comet kubánské armády. Fotografie byla pořízena v Havaně v lednu 1959.


Zdroj snímku: LIFE
A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#289783 Version : 0
The next slide on one of the cuban tanks A34 Comet in January 1959.
Vehicles bear the typical characteristics of the post-war production (the brackets with the hurlers dýmových grenades on the sides of the tower, the "fishtail" exhausts).
For interesting can be considered armed vehicles, anti-aircraft machine gun Browning M2 HB mounted on a rack on the ceiling of the tower between the (prior) hatches commander and loader.
Image not clearly documented/added details markingu (around the stars in a red and blue field is the inscription EJÉRCITO REBELDE REPÚBLICA DE CUBA), the inscription on the stern of the tower will probably be the same, vehicle carrying the original british registration marks (?? ZR ??).
According to some sources they were at the front of the vehicle used the little white stars placed on the fenders (not verified).

Source:
online database of Life magazine.
A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#290156 Version : 0
A34 COMET as the type wasn't produced in specialized versions (OP, COMMAND, REAR LINK, CLOSE SUPPORT, etc.), as the previous british tanks.
Exceptions usually prove the rule.

At least 1 vehicle (on the attached image) from the assembly headquarters company 2nd Bn Dragoon Guards (Queen's Bays) was regulated to the role of the command (COMMAND) tank...

The vehicle was deprived of the main equipment, including the coupled machine gun and the drive system of the tower was after the removal of the electric motor is blocked in position "12 hours".

To make the vehicle too neodlišovalo from the usual battle tanks, was fitted with a wooden dummy howitzer caliber 95 mm OQF Mk.Also. The lower machine gun BESA in the hull of the vehicle was maintained.
Furthermore, the turret and the hull of the tank exempted holders of ammunition and inside the vehicle they were installed the other connecting means (Wireless Set No.19 HP and LP) and the seats for the radio operators, the map table for the commander and the entire internal "working space" has been rigged "trim" with the aim to increase the comfort of the working environment.
In the vehicle, further, there were additional water tanks, the minimum resources for the modification of the diet in the field, folding chair, field of folding beds, a tent shelter and (even!) ladder for the commander... the Vehicle was (according to the available photos), probably due to the volume of vezeného material, equipped with an enlarged deposit box, navěšenou at the stern of the tower.

Although it cannot be determined with certainty "Census Number" of the vehicle, it can be assumed that the vehicle bore the following marking:
White number 51 on the red box always on the right on the vehicle
The character belonging to the superior volume (2nd Armoured Bde) yellow "twinkling" on the black box always left on the vehicle
Nb.: It cannot be excluded that on some vehicles the Queen's Bays remained even after the abolition of the 1st Armoured Division of the original character belonging to the superior connector in the form of a white galloping rhinoceros on a black oval field
Tactical vehicle designation headquarters company of the unit in the form of red rhomboidu on the sides of the tower

Another tank A34 COMET, which was converted to the version of the COMMAND, belonged to the assembly headquarters company 6th RTR (in fact, 6th BN RTR) and was named FEARNAUGHT, the tower bore the tactical symbol of a headquarters company (rhomboid) battalion in yellow color and was photographed just after the war to cargo plošinovém car when transporting unit by rail in Italy...

Sources:
http://www.arrse.co.uk
http://www.forum.fun-online.sk
http://www.qdg.org.uk/index.php
Fletcher, David; Harley, Richard c., Cruiser Tank Cromwell 1942-1950, nakl. Osprey, Well.104, ISBN 1-84176-814-6.
A34 Cruiser Tank Comet - Palmanova, Italy, 1946
Na snímku je dále polopásový transportér M5A1 či M9A1 velitelské roty praporu...

Palmanova, Italy, 1946
Na snímku je dále polopásový transportér M5A1 či M9A1 velitelské roty praporu...

URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#291676 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Muzeum Duxford

Vlastní foto
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#379529 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vlastni foto, muzeum Munster

URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#403235 Version : 0
A34 Cruiser Tank Comet Tank day, Military technical museum, Lešany, 1.9.2012..
A34 Cruiser Tank Comet -


A34 Cruiser Tank Comet -


URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#455739 Version : 0
Detailed tour of the Comet from the outside and the inside..
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#504609 Version : 0

Diskuse

Vehicles of the first series (without the "fishtail" exhausts and free-thrower zadýmovacích grenades on the sides of the tower) was and are referred to as a Heavy Cruiser Tank A34 COMET Mk.1A, vehicles with post-war modifications are then referred to as the COMET Mk.1B.

I note that soon after the termination of the 2.world war ii in the labelling of the tanks have stopped using roman numerals (because of the Churchill Mk.VII soon became the Mk.7 Wink ).

(See above): A34 Comet in Saumuru also has a "fishtail" exhausts - verified by the photos on the Internet...

Further, it is necessary to take into account that almost all tanks, which now we can see in (any) museum, are stacked "like a puzzle" and bear in most cases how the elements, typical for the Mk.1A, so for a version of the Mk.1B..
URL : https://www.valka.cz/A34-Cruiser-Tank-Comet-t532#177891 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more