Main Menu
User Menu

Military history website

Bach, Alexander von

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Justizminister, Innenminister Alexander Freiherr von Bach
Ministr spravedlnosti, ministr vnitra Alexander svobodný pán von BachNarodil sa v Loosdorfe 4. januára 1813 . V roku 1848 sa po prvý krát stal ministrom. Počas októbrovej revolúcie musel abdikovať na tento post. Ale po porážke revolúcie ho nový kancelár knieža Schwarzenberg vymenoval za ministra vnútra. Po smrti kniežaťa Schwarzenberga v roku 1852 sa stal najmocnejším človekom v monarchii. Obdobie jeho vládnutia sa často označuje ako Bachov absolutizmus.


Po zrušení konštitučnej ústavy a vyhlásení absolutizmu od 1. 1. 1850 dochádzalo k ďalšiemu obmedzovaniu občianskych slobôd. Patentom z 13. 4. 1851 cisár vymenoval ako poradný orgán ríšsku radu, ktorá mu mala pomôcť realizovať absolutistickú a centralistickú formu vlády. Osobitným patentom z 31. 12. 1851 Silvestrovské patenty cisár odvolal konštitučnú ústavu zo 4. marca 1849 (Oktrojovaná ústava) a ponechal z nej v platnosti len zrušenie poddanstva a formálnu občiansku rovnoprávnosť. Novým tlačovým zákonom z 27. marca 1852 sa zaviedla kontrola nad dovozom novín a časopisov zo zahraničia, ako aj prísna cenzúra nad domácou periodickou i neperiodickou tlačou.


Vojna so Sardíniou roku 1858-59 zapríčinila, že štátny dlh enormne vzrástol. Francúzsko-talianske vojská spôsobili Rakúšanom krvavú porážku a prinútili habsburskú monarchiu uzavrieť mierovú zmluvu v Zürichu, ktorou stratili lombardskú provinciu. Dôsledky tejto porážky otriasli hospodárskou stabilitou mocnárstva, viedli k politickým reformám a nakoniec aj k odstráneniu režimu. Výsledkom tejto dohody bol cisársky "októbrový diplom" (20. októbra 1860). Formálne obnovoval historické práva jednotlivých územných celkov. Celistvosť ríše zostala zachovaná iba v oblasti zahraničnej politiky, vojenstva, dopravy a financií. Tým sa aj formálne skončilo obdobie bachovho absolutizmu.


Po odvolaní bol Bach v rokoch 1859-1867 veľvyslancom v pápežskej kúrii. Zomrel v 12. novembra 1893 v Schöngraberne.
Otakar Dorazil - Svetové dejiny v kostce - Nakladatelství Papyrus, Vimperk 1992, ISBN 80-901111-1-4
Dušan Škvarna - Radosť,nádeje - strach a sklamanie. Historická revue 4/1998
URL : https://www.armedconflicts.com/Bach-Alexander-von-t47948#187427Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Alexander Freiherr von Bach
rakúsky minister spravodlivosti a vnútra


Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Bach
URL : https://www.armedconflicts.com/Bach-Alexander-von-t47948#188565Version : 0
MOD