Main Menu
User Menu

Military history website

Eduard I.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Král Eduard I. Plantagenet


- vládl v letech 1272 - 1307
URL : https://www.armedconflicts.com/Eduard-I-t19982#74972Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

* 17.6.1239 Westminster Palace
+ 7.7.1307 Burgh-by-Sands u Carlisle


Rodiče : Jindřich III. a Eleanor z Provence (jejich nejstarší syn)
Přezdívky : Longshanks, Hammer of the Scots, Lawgiver, English Justinian
Korunovace : 18.8.1274 Westminster Abbey
Manželky : 1) Eleanora Kastilská (*1244 - +1290), dcera krále Ferdinanda III.Kastilského
2) Markéta Francouzská (*1282 - +1317), dcera krále Filipa III.
Potomci : 9, z toho 6 z manželství s Eleanorou (např.pozdější král Edward II.) a 3 z manželství s Markétou
URL : https://www.armedconflicts.com/Eduard-I-t19982#75031Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Narodil se 17. června 1239 jako nejstarší syn Jindřicha III. a ještě za otcova panování porazil v bitvě u Eveshamu roku 1265 Simona z Montfortu, vůdce tzv. baronského povstání proti králi. Po svém nástupu na trůn v roce 1572 si vytknul za cíl omezit vliv církve a vysoké šlechty, posílit královskou moc a získat pro Anglii nová území.


V letech 1575 – 90 provedl Eduard I. s podporou parlamentu řadu reforem. Měl rozhodující podíl na vzniku dolní komory parlamentu a jeho reformy zákonů mu získaly přezdívku „anglický Justinián“. Roku 1297 potvrdil Magnu chartu liberatatum z roku 1215.


Eduard I. okupoval v letech 1277 – 83 a poté připojil k Anglii natrvalo Wales. Od roku 1290 pomýšlel také na skotský trůn a o šest let později se mu také podařilo dočasně Skotsko ovládnout. Ve stejné době byl ale nucen bránit anglická území ve Francii, což umožnilo Skotům roku 1306 povstat proti anglické nadvládě a dosadit na trůn Roberta I.


Král zemřel 7. července 1307, na výpravě do Skotska proti Robertovi I. Svým nástupcům tak zanechal vleklý konflikt se Skotskem a Francií. Přes tyto problémy patří Eduard I. k nejschopnějším panovníkům z rodu Plantagenetů, také proto, že položil základy tradičnímu anglickému parlamentarismu, v rozsahu, jaký v té době neměl na evropském kontinentě obdoby.
URL : https://www.armedconflicts.com/Eduard-I-t19982#100556Version : 0