Stíhací esa [1914-1918]

Fighter Aces [1914-1918]
Assi dell'aviazione [1914-1918]

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Protože Itálie nedostala na počátku války od Trojspolku záruky o územním zisku, vyhlásila, i přes německý nátlak, 3. srpna 1914 svou neutralitu. To byla pro Trojspolek těžká rána. Francii to však velmi pomohlo, protože jí to umožnilo rozpustit obranu v jižních Alpách a soustředit se na boj s Němci. Itálie vedla tajná jednání s oběma stranami. Trojdohoda jí přislíbila území na úkor Rakousko - Uherska. Proto 28. května 1915 vyhlásila Itálie Rakousko - Uhersku válku. Německu ji pak vyhlásila až 28. srpna 1916.
Válka na takto nově vzniklé jižní frontě se nikterak nelišila od bojů na frontě východní či západní. I tady vznikla linie opevnění a došlo tak k poziční válce. Itálie provedla bez úspěchu 11 ofenzív na řece Soči. Fronta však vázala 800 000 rakouských vojáků a zdokonalila blokádu Německa, protože nyní už nemohli Němci používat italské dopravní uzly. A i tady se samozřejmě bojovalo ve vzduchu.
URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1914-1918-t8768#26016 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přehled všech italských es WWI:

URL : https://www.valka.cz/Stihaci-esa-1914-1918-t8768#26030 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more