Letov Š-10

     
Název:
Name:
Letov Š-10 Letov Š-10
Originální název:
Original Name:
Letov Š-10
Kategorie:
Category:
cvičný letoun trainer aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1922-DD.MM.1923 Vojenská továrna na letadla, Kbely /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1922-DD.MM.1923
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
51
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník biplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
668 kg 2271 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
966 kg 2712 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
12,30 m 37ft 4,81in
Délka:
Length:
8,50 m 27ft 2,76in
Výška:
Height:
3,20 m 8ft 8,32in
Plocha křídla:
Wing Area:
36,52 m2 177.6 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
74,5 kg/m2 15.26 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Mercedes D.I o výkonu 74 kW/100 k nebo
Breitfeld & Daněk Blesk o výkonu 74 kW/100 k
dvoulistá dřevěná vrtule
Mercedes D.I, power 99 hp, or
Breitfeld & Daněk Blesk, power 99 hp
two-blade wooden propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
130 km/h v ? m 223.7 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
90 km/h v ? m 205.1 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
9,5 min do 1000 m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
3500 m 22966 ft
Dolet:
Range:
400 km 248.5 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
- -
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
kopie Hansa-Brandenburg B.I série 76 -
Zdroje:
Sources:
Němeček, V. Československá letadla 1918-1945, Naše Vojsko, Praha 1983.
Fidler, J. Sluka, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006. ISBN 80-7277-256-2.
URL : https://www.valka.cz/Letov-S-10-t8371#23869 Version : 0
...
Letov Š-10 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-10-t8371#27165 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prvé vlečné lietadlo v ČSR, Letov Š-10 OK-ILL na letisku Neředín v roku 1933. Vlečné zariadenie je umiestnené nad trupomzdroj: www.hao.cz
Letov Š-10 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-10-t8371#203720 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more