Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
M-3
Originální název:
Original Name:
М-3
Kategorie:
Category:
námořní protiletadlový raketový komplex
морской зенитный ракетный комплекс
Výrobce:
Producer:
OKB-2
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
0
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR Projekt nedokončen / Project uncompleted
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
В-760, В-755, В-800
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
SM-52, SM-64-1, SM-68, SM-80
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
NRL Fregat
RLS vyhledání vzdušných cílů Tajfun
RLV vyhledání vzdušných cílů Razliv
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
-
Výcvikové prostředky:
Training Means:
-
Mobilita:
Mobility:
palubní
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Širokorad, A. B. – Encyklopedie tuzemských raketových zbraní 1817–2002, str. 284-285 (Nakladatelství AST Moskva a Harvest Minsk 2003)
Širokorad, A. B. – Zbraně tuzemského námořnictva 1945-2000, str. 604-604 (Nakladatelství AST Moskva a Harvest Minsk 2001)
Korovin, Vladimír - Rakety Fakela, str. 134-135 (Vydáno MKB Fakel P. D. Grušina 2003)
Věstnik PVO
Vojenno-těchničeskij sbornik Bastion
URL : https://www.armedconflicts.com/M-3-M-3-t180534#529948Version : 0

anti-aircraft rocket complexis M-3 / SAM M-3 / ЗРК М-3[/heading:aaaaaa]
     
Title:
Name:
M-3
the basic characteristics of
Original title:
Original Name:
М-2 Волхов-М
основные характеристики
a Number of at the same time:
Number at once:

the objectives Pursued:
Targets detection:
1
Postřelovaných objectives:
Simultaneous fire:
1
Guided missiles:
Used guided missiles:
2
Guided missiles on one target:
Used missiles the one target:
2
Feats:
Performance:

the Minimum distance of shooting:
Minimal firing range:
8 km
the Maximum distance of shooting:
Maximal firing range:
55 km
the Minimum height of the shooting:
Minimal altitude range:
2000 m
the Maximum height of the shooting:
Maximal altitude range:
25000 m
the Maximum speed of the target:
Maximal target speed:
556 m / s
Number:
Number of:

Launchers:
Launchers:
1 /2
Missiles on launchers:
Missiles on the launchers:
2
Missiles in the warehouse:
Missiles in the store:
20 /40
Note:
Note:
-
Source:
Sources:
Širokorad, And. B. – Encyclopedia of domestic rocket weapons 1817-2002, str. 284-285 (Publishing house AST, Moscow and Harvest Minsk 2003)
Širokorad, And. B. – Weapons an inland navy 1945-2000, p. 604-604 (Publishing house AST, Moscow and Harvest Minsk 2001)
Korovin, Vladimir - the Rockets Fakela, str. 134-135 (Released MKB Fakel P. D. Grušina 2003)
Journal of the air defence
Vojenno-těchničeskij sbornik Bastion
.

URL : https://www.armedconflicts.com/M-3-M-3-t180534#529955Version : 0

anti-aircraft rocket complexis M-3 - rocket V-800 / SAM M-3 - missile V-800 / ЗРК М-3 - ракета В-800[/heading:aaaaaa].


SOV - M-3 - Protiletadlová raketa V-800 námořního PLRK M-3. Kresba A. Fanygina © MKB Fakel

Protiletadlová raketa V-800 námořního PLRK M-3. Kresba A. Fanygina © MKB Fakel
URL : https://www.armedconflicts.com/M-3-M-3-t180534#529952Version : 0

anti-aircraft rocket complexis M-3 - rocket V-800 on OZ SM-80 / SAM M-3 - missile V-800 on launcher SM-80 / ЗРК М-3 - ракета В-800 на огневой установке СМ-80[/heading:aaaaaa].


SOV - M-3 - Protiletadlová raketa V-800 na odpalovacím zařízení SM-80 námořního PLRK M-3. Kresba A. Fanygina © MKB Fakel

Protiletadlová raketa V-800 na odpalovacím zařízení SM-80 námořního PLRK M-3. Kresba A. Fanygina © MKB Fakel
URL : https://www.armedconflicts.com/M-3-M-3-t180534#529951Version : 0

anti-aircraft rocket complexis M-3 / SAM M-3 / ЗРК М-3[/heading:aaaaaa].


SOV - M-3 - Rozmístění prvků PLRK na plavidle třídy Projekt-63

Rozmístění prvků PLRK na plavidle třídy Projekt-63
URL : https://www.armedconflicts.com/M-3-M-3-t180534#529957Version : 0

anti-aircraft rocket complexis M-3 / SAM M-3 / ЗРК М-3[/heading:aaaaaa].


SOV - M-3 - Rozmístění prvků PLRK na plavidle třídy Projekt-81

Rozmístění prvků PLRK na plavidle třídy Projekt-81
URL : https://www.armedconflicts.com/M-3-M-3-t180534#529959Version : 0