Morgenthaler, Filip

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Filip Morgenthaler


Prvé zmienky o Filipovi Morgenthalerovi máme z roku 1592, kedy ho hornouhorský kapitán Mikuláš Pálffy vymenoval za zvolenského kapitána. Bolo to 6.7.1592. Dôvodom jeho prevelenia na Zvolen bolo nebezpečenstvo Turkov, ktoré hrozilo od začiatku 16. storočia. V roku 1562 začína stavať opevnenie mesto Brezno, v roku 1570 Pukanec a v roku 1573 Banský Bystrica. V roku 1591 Turci vyplienili Budču, Kováčovú, Sielnicu, Iliaš a Šalkovú. V tejto situácií prichádza do Zvolena Filip Morgenthaler a s Mikulášom Pálffym vedú víťazné bitky o Sečany, Modrý Kameň, Bujakú a iné hrady. Filip Morgenthaler sa vyznamenal aj pri dobývaní Novohradského hradu, ktorý sa 10.3.1594 vzdal. Následné sa stal jeho kapitánom a bol ním do roku 1596, kedy sa znovu vrátil na Zvolen. No najviac ho preslávila akcia na Vigľašskom zámku v roku 1599. Turecké vojsko si medzi Vigľašom a Zvolenskou Slatinou urobilo táborisko. Gróf Rappach, ktorý vtedy velil na Vigľaši, požiadal o pomoc Morgenthalera. Ten spolu s kapitánom Ľupčianského hradu Gašparom Tribelim napadli Turkov a oslobodili zo zajatia 300 kresťanov.V roku 1601 sa už Morgenthaler spomína ako kapitán Balašďarmotského hradu a komorský radca. Túto funkciu mal až do roku 1619. Dovtedy posilňoval pevnostný systém hradu. Spolu s ním bola na hrad umiestňená aj nemecká posádka, ktorá bola v rokoch 1608-1618 posilňovaná. Bolo to z dôvodu, že v roku 1605 padol hrad do rúk Bočkajovým povstalcom. No už v roku 1606 bol znovu v rukách vojska Rudolfa II. V roku 1619 hrad obsadili bethlenovské vojská. Aj keď bolo bethlenovské vojsko v presile, Morgenthaler ho dobrovoľne nevydal a ostal na strane cisára. Do rúk povstalcom sa dostal až po tom, ako Morgenthalera vlastní vojaci spútali. Do rúk kráľa sa hrad dostal až 31.12.1621 na základe Mikulovského mieru. Morgenthaler umrel v roku 1622 vo veku 63 rokov. No ešte 3.3.1599 ho cisár povýšil do šľachtického stavu, nakoľko sa dozvedel o hrdinstve, ktoré Morgenthaler vykonal na hrade Vigľaš. Filip Morgenthaler sa ešte ako nešľachtic oženil so šľachtickou dcérou Juraja Csurkaya, ktorá sa volala Žofia.


Zdroj: Historická revue č.12/2004
URL : https://www.valka.cz/Morgenthaler-Filip-t66660#236073 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more