Main Menu
User Menu

Military history website

Knížectví Samos [1834–1912]

Principality of Samos

Ηγεμονία της Σάμου / Sisam İmâreti

     
Název:
Name:
Knížectví Samos
Originální název:
Original Name:
Ηγεμονία της Σάμου / Sisam İmâreti
Hlavní město:
Capital:
Chora, Vathy
Státní zřízení:
Government System:
monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Samoský princ / Prince of Samos
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
?
Rozloha:
Area:
477,4 km2
Geografická poloha:
Location:
Egejské moře
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
Řecké království, Osmanská říše
Vznik:
Independence:
DD.MM.1834 z Osmanská říše (ostrov Samos)
Zánik:
Dissolution:
02.03.1913 Řecké království
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
řekové
turci
Vlajka:
Flag:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
autonómny štát pod Osmanskou suzerenitou
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Principality-of-Samos-t230683#640232Version : 0
MOD