Main Menu
User Menu

Military history website

R

Articles

F-86F Sabre versus MiG-15 (1) - DvacΓ‘tΓ© eso

KdyΕΎ autu dojde palivo tΔ›snΔ› pΕ™ed čerpacΓ­ stanicΓ­, mΕ―ΕΎete ho k nΓ­ dotlačit. Ale co dΔ›lat, kdyΕΎ se totΓ©ΕΎ stane letadlu za letu? NavΓ­c proudovΓ© stΓ­hačce, nejmodernΔ›jΕ‘Γ­mu vΓ½tvoru svΓ© doby... no pΕ™eci totΓ©ΕΎ. Tlačit.

ZajΓ­mavΓ½ seminΓ‘Ε™: ... a BreΕΎnΔ›v mΓ‘ pouze spojenΓ© obočí

VΓ­te, jakΓ½ vtip koloval v prvnΓ­ polovinΔ› osmdesΓ‘tΓ½ch let v komunistickΓ©m Československu? Reagan mΓ‘ SpojenΓ© stΓ‘ty, kdeΕΎto BreΕΎnΔ›v mΓ‘ pouze spojenΓ© obočí… TΓ­mto bonmotem zahΓ‘jil v SenΓ‘tu v ΓΊterΓ½ 5. června 2007 svΓ© vystoupenΓ­ na seminΓ‘Ε™i o Ronaldu Reaganovi ke tΕ™etΓ­mu vΓ½ročí jeho smrti brnΔ›nskΓ½ historik Petr SuchΓ½.

Topics