SS -"Wachsturmbann Eimann"

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SS -"Wachsturmbann Eimann"


Jednotka založena v červnu 1939 jako rezervní jednotka 36. SS-Standarte Danzig.


Jednotka se zúčastnila v srpnu bojů v Gdaňsku, poté se přesunula do bývalého Polského koridoru, kde se vedle strážní služby Stutthof - Sztutowo zúčastnili i tzv."policejních akcí" - tedy pronásledování polských vojáků, kteří unikli zajetí, terorizování polského obyvatelstva, vraždění polské inteligence, duchovenstva a Židů.


Jednotka byla rozpuštěna v roce 1940 a její členové byli převeleni k ostatním jednotkám SS.


Velitelé
SS-Sturmbannführer Kurt Eimann


Organizace
I. Hunderschaft
II. Hunderschaft
III. Hunderschaft
IV. Hunderschaft
KraftfahrstaffelZdroje: SS-Heimwehr Danzing, Wydawnictwo Militaria, 2003


(edit: gruppe.drei)
URL : https://www.valka.cz/SS-Wachsturmbann-Eimann-t67062#240219 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more