Main Menu
User Menu

Military history website

SS -"Wachsturmbann Eimann"

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SS -"Wachsturmbann Eimann"


Jednotka založena v červnu 1939 jako rezervní jednotka 36. SS-Standarte Danzig.


Jednotka se zúčastnila v srpnu bojů v Gdaňsku, poté se přesunula do bývalého Polského koridoru, kde se vedle strážní služby Stutthof - Sztutowo zúčastnili i tzv."policejních akcí" - tedy pronásledování polských vojáků, kteří unikli zajetí, terorizování polského obyvatelstva, vraždění polské inteligence, duchovenstva a Židů.


Jednotka byla rozpuštěna v roce 1940 a její členové byli převeleni k ostatním jednotkám SS.


Velitelé
SS-Sturmbannführer Kurt Eimann


Organizace
I. Hunderschaft
II. Hunderschaft
III. Hunderschaft
IV. Hunderschaft
KraftfahrstaffelZdroje: SS-Heimwehr Danzing, Wydawnictwo Militaria, 2003


(edit: gruppe.drei)
URL : https://www.valka.cz/SS-Wachsturmbann-Eimann-t67062#240219Version : 0