Main Menu
User Menu

Military history website

Velitelství spojovacího vojska [1950-1966]

Signal Troops Command

     
Název:
Name:
Velitelství spojovacího vojska
Originální název:
Original Name:
Velitelství spojovacího vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.08.1950
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství spojovacího vojska
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1966
Nástupce:
Successor:
Správa spojovacího vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.08.1950-01.09.1955 Ministerstvo národní obrany
01.09.1955-01.11.1966 Generální štáb Československé lidové armády
Dislokace:
Deployed:
15.08.1950-01.11.1966 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.08.1950-DD.09.1957 Teplý, Bohumil (Generálplukovník)
DD.09.1957-23.10.1958 Odstrčil, Stanislav - do 07/1958 poverený velením (Plukovník)
23.10.1958-01.11.1966 Odstrčil, Stanislav (Generálmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
15.08.1950-01.01.1951 Spojovací pluk 5
15.08.1950-01.04.1951 Spojovací rota
15.08.1950-01.12.1950 Zbrojnice 22
01.12.1950-01.11.1953 22. spojovací zbrojnice
01.01.1951-01.09.1965 5. spojovací pluk
01.01.1951-DD.MM.1953 Vojenské výchovné středisko pro spojovací mechaniky
01.04.1951-01.11.1953 57. spojovací prapor
01.04.1951-01.06.1955 59. radiový prapor
01.11.1953-01.09.1962 1. spojovací základna
01.11.1953-01.10.1960 Spojovací uzel generálního štábu
DD.MM.1953-01.01.1954 Armádní poddůstojnická škola spojovacích mechaniků
01.01.1954-01.09.1963 Škola spojovacích mechaniků
01.11.1954-01.11.1956 Zkušební spojovací základna
01.06.1955-01.09.1962 59. prapor směrových stanic
01.06.1955-01.09.1960 60. radiový prapor
01.11.1956-01.01.1959 Výzkumné spojovací středisko
01.01.1959-01.09.1961 Zkušební spojovací základna
01.09.1960-01.11.1966 60. spojovací prapor
01.10.1960-01.10.1962 Oddělení provozu a pozemního zabezpečení navigace
01.10.1960-01.09.1963 Správa spojovací sítě
01.10.1960-01.09.1962 Vývojové a opravárenské středisko 061
01.10.1960-01.06.1963 Škola pozemních specialistů letectva
01.09.1961-01.09.1962 52. linkový stavební prapor
01.09.1961-01.09.1963 Spojovací uzel generálního štábu
01.09.1961-01.09.1963 Zkušební základna 063
01.09.1962-01.11.1966 52. kabelosměrný pluk
01.09.1962-01.09.1969 59. pluk směrových stanic
01.09.1962-01.07.1989 Opravářský závod 064
01.06.1963-01.11.1966 Škola spojovacích specialistů
01.09.1963-31.10.1966 Spojovací provozní středisko
01.09.1963-01.11.1966 Výzkumné a zkušební středisko 063
01.09.1964-01.11.1966 Vojenská spojovací správa Banská Bystrica
01.09.1964-01.11.1966 Vojenská spojovací správa Bratislava
01.09.1964-01.11.1966 Vojenská spojovací správa Košice
01.09.1965-01.11.1966 55. kabelosměrný prapor

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, skupina ČSLA, fond (Ministerstvo národní obrany)
URL : https://www.valka.cz/Velitelstvi-spojovaciho-vojska-1950-1966-t123568#420878Version : 0
MOD