Main Menu
User Menu

Military history website

Správa spojovacího vojska [1966-1992]

Signal Troops Main Directorate

     
Název:
Name:
Správa spojovacího vojska
Originální název:
Original Name:
Správa spojovacího vojska
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1966
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství spojovacího vojska
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
Správa spojovacího vojska
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1966-01.09.1969 Hlavní správa pozemních vojsk
01.09.1969-14.03.1990 Generální štáb Československé lidové armády
14.03.1990-31.12.1992 Generální štáb Československé armády
Dislokace:
Deployed:
01.11.1966-31.12.1992 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.11.1966-DD.07.1968 Odstrčil, Stanislav (generálmajor)
DD.07.1968-DD.MM.1988 Stach, Ladislav (generálporučík)
DD.MM.1988-DD.MM.1990 Vintr, Jan (generálmajor)
DD.MM.1990-31.12.1992 Dohnal, Oldřich (plukovník gšt.)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.11.1966-01.09.1969 52. kabelosměrný pluk
01.11.1966-01.09.1969 55. kabelosměrný prapor
01.11.1966-01.09.1969 60. spojovací prapor
01.11.1966-31.12.1992 Spojovací provozní středisko
01.11.1966-01.09.1969 Vojenská spojovací správa Banská Bystrica
01.11.1966-01.09.1969 Vojenská spojovací správa Bratislava
01.11.1966-01.09.1969 Vojenská spojovací správa Košice
01.11.1966-01.11.1977 Výzkumné a zkušební středisko 063
01.11.1966-01.09.1967 Škola spojovacích specialistů
01.09.1967-01.09.1969 Výcvikové středisko spojovacích specialistů
01.09.1968-01.09.1985 Opravářský závod 065
31.12.1984-01.09.1986 401. troposferický spojovací uzel
31.12.1984-01.09.1986 402. troposferický spojovací uzel
31.12.1984-01.09.1986 403. troposferický spojovací uzel
01.09.1986-01.07.1991 Radioreléové středisko
01.01.1992-31.12.1992 1. výcvikové středisko spojovacích specialistů

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSĽA, fond (Ministerstvo národní obrany)
URL : https://www.valka.cz/Sprava-spojovaciho-vojska-1966-1992-t123574#420886Version : 0
MOD