Hlavní bojový tank typ 85-II (ZTZ-85)

Type 85-II Main Battle Tank
85-II式主战坦克
     
Název:
Name:
Hlavní bojový tank typ 85-II Type 85-II Main Battle Tank
Originální název:
Original Name:
85-II式主战坦克
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank main battle tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1991-DD.MM.RRRR NORINCO, Peking /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1991-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
600
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1989
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
39800 kg 87744 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9330 mm 30 ft 7 ¼ in
Délka korby:
Hull Length:
6330 mm 20 ft 9 ¼ in
Celková šířka:
Overall Width:
3370 mm 11 ft ⅝ in
Celková výška:
Overall Height:
2290 mm 7 ft 6 ⅛ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
480 mm 1 ft 6 ⅞ in
Šířka pásu:
Track Width:
? mm ?
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa ? psi
Pancéřování:
Armour:
korba:
válcovaná homogenní ocel
- čelo - 100 mm
- boky - 80 mm
- záď - 80 mm
věž:
svařovaný vrstvený pancíř

kompozitní pancíř podél přední části korby
přídavné reaktivní pancéřování
hull:
rolled homogeneous steel
- front - 3.94 in
- sides - 3.15 in
- rear - 3.15 in
turret:
welded layered armour

composite armour across hull front
additional explosive reactive armour
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
12150L-7BW
- vznětový, vidlicový
- čtyřdobý, s přímým vstřikováním
- počet válců: 12
12150L-7BW
- diesel, V-type
- four-cycle, direct injection
- number of cylinders: 12
Výkon:
Power:
536.9 kW při 2000 ot/min 720 bhp at 2000 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
55 km/h 34 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
430 km 267 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 ° 60 %
Boční náklon:
Side Slope:
18 ° 40 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2.7 m 106 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.8 m 31 in
Brodivost:
Fording Depth:
1,4 1) m 55 in1)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón Typ 83
- drážkovaný vývrt
- ráže 105 mm
- náměr: -4° až +18°
- náboje: 46 kusů
Type 83 gun
- rifled bore
- calibre: 105 mm
- elevation: -4° to +18°
- ammunition: 46 rounds
Vedlejší:
Secondary:
koaxiální kulomet Typ 59T
- ráže 7,62 mm
- munice: 2250 kusů
kulomet Typ 54 na střeše věže
- ráže 14,5 mm
- munice: 500 kusů
2x6 81mm vrhače dýmových granátů
Type 59T coaxial machine gun
- calibre: 7.62 mm
- ammunition: 2250 rounds
Type 54 machine gun on turret roof
- calibre: .50-in
- ammunition: 500 rounds
2x6 81 mm smoke grenade dischargers
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) 5,5 m se šnorchlem

nově označován: ZTZ-85
výrobní označení: WZ1227
bojové jméno: Bouře (风暴 / Fēngbào)

varianty:
- Hlavní bojový tank typ 85 (pouze prototyp)
- Hlavní bojový tank typ 85-IIA (WZ1228)
- Hlavní bojový tank typ 85-IIAP (BW122C / BW122D)
- Hlavní bojový tank typ 85-IIM
- Hlavní bojový tank typ 85-III
- VT-2
1) 217 in with snorkel

New Designation: ZTZ-85
Factory Product Code: WZ1227
Battle Nickname: Storm (风暴 / Fēngbào)

Version:
- Type 85 Main Battle Tank (Prototype only)
- Type 85-IIA Main Battle Tank (WZ1228)
- Type 85-IIAP Main Battle Tank (BW122C / BW122D)
- Type 85-IIM Main Battle Tank
- Type 85-III Main Battle Tank
- VT-2
Zdroje:
Sources:
Dougherty, Martin J.: Chinese Tanks & AFVs
Pejčoch, Ivo: Střední tanky
tanks-encyclopedia.com
https://www.army-guide.com/eng/product3471.html
https://fighting-vehicles.com/type-85-ii-tank/

Hlavní bojový tank typ 85-II (ZTZ-85) -


URL : https://www.valka.cz/Hlavni-bojovy-tank-typ-85-II-ZTZ-85-t668#662655 Version : 0
fas.org

Hlavní bojový tank typ 85-II (ZTZ-85) -


URL : https://www.valka.cz/Hlavni-bojovy-tank-typ-85-II-ZTZ-85-t668#662658 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more