Main Menu
User Menu

Military history website

leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.)

     
Název:
Name:
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.)
Originální název:
Original Name:
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.)
Výrobce:
Producer:
Krupp-Gruson Werk AG, Magdeburg /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
7880 1) / 9100 2) kg
Celková délka:
Overall Length:
4200 1) / 4500 2) mm
Celková šířka:
Overall Width:
2280 1) / 2515 2) mm
Celková výška:
Overall Height:
1580 1) / 1635 2) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
300 1) / 300 2) mm
Pancéřování:
Armour:
čelo - 14 mm 2)
boky - 12 mm 2)
zadok - 10 mm 2)
strop - 6 mm 2)
dno - 5 mm 2)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach O.S.5 (zážihový 6-valec)
Výkon:
Power:
74.6 kW při 1900 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
4+R
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
? km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
33 2) °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
1,5 2) m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,55 2) m
Brodivost:
Fording Depth:
0,96 2) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm Feldkanone L/25 (76 nábojov)
alebo
3,7 cm Tak L/45 (150 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
?
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) Pôvodný návrh podvozku
2) Modifikovaný návrh podvozku


Bojová hmotnost: S kanónom, posádkou, palivom a muníciou.
Zdroje:
Sources:
Walther J. Spielberger - Die Rad- Und Vollketten-Zugmaschinen Des Deutschen Heeres 1870-1945, Motorbuch Verlag Stuttgart, ISBN-10: 3879435286, ISBN-13: 9783879435289


Thomas L.Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerjaeger (3,7 cm Tak to Pz.Sfl.Ic) development and employment from 1927 to 1941, Panzer Tracts No.7-1, rok vydania 2004, ISBN:0-9744862-3-X
URL : https://www.armedconflicts.com/leichte-Selbstfahrkanone-L-S-K-t34936#509694Version : 0
MOD
3.7 cm und 7,5 cm Geschütz auf Motorlafetten (Tankzerstörer)
leichte Selbstfahrkanone (L.With.To.)


In 10/1927 sa in a legitimate Krupp (delostrelecké konštrukčné oddelenie) rozbehli work on the design of samohybnej platform pre nesenie ' twas (Motorlafette, neskôr premenované on the leichte Selbstfahrkanone (L.With.K.)). On stretnutí zástupcov companies with predstaviteľmi WaPrüf 4 bola predstavená sketch AKF 1558 dated 21.11.1927. It was a lafetáciu modified 7.5 cm poľného kanóna P (Feldkanone P). The crew mali tvoriť three persons (the wire, strelec and nabíjač). In two muničných košoch sa malo viesť 76 delených nábojov.

The calculated TTD

pohotovostná hmotnosť: 7500 kg
dĺžka: 3850 mm
width: 2000 mm
height: 1450 mm
engine: Daimler Benz (100 hp)

25.11.1927 boli predstavené ďalšie sketches AKF 1559, 1560 and 1562 pre preliminary dizajnérske suggestions 3,7 cm and 7,5 cm Geschütz auf Motorlafetten (Tanzerstörer). Modifikovalo sa rozloženie crew and team has been committed to zníženiu to relax the height of the engine, and to 1300 mm. In the case of vyzbrojenia 3.7 cm kanónom malo tvoriť supply munície 100 nábojov. The total hmotnosť takéhoto self-propelled dela (stíhača machines) mala albeit 6800 kg.
Wooden model of the platform so 7.5 cm kanónom in mierke 1:1 bol Waffenamtu predvedený 29.6.1928. After pripomienkach sa mali on the project modifikovať niektoré konštrukčné parts. The company Krupp uviedla in a report about fiškálnom year 1928/29 profit of the contract for the construction of two platforiem in the value of 132 000.- RM. In the report of the company on fiškálnom year 1929/30 sa uvádza dodanie two prototypov and ich otestovanie in Meppene for 169 781.- RM. TTD prototype platforiem are listed in tabuľke. Podvozok arguments, 14 pojazdových kolies small priemeru on each side of the suspension to the complicated suspension. Belts mali gumené vankúšiky. Prototypes boli 21.8.1930 delivered to otestovaniu to Kraftfahrversuchsstelle Kummersdorf, where sa complicated podvozok ako very problematic. After prejdení 84 km of bol in the 11/1930 vrátený to the factory of the firm Krupp to namontovaniu of the new suspension mechanism so šiestimi veľkými pojazdovými kolesami on each side of the spring-loaded nezávislymi springs. This modified L.With.To. bol in 11/1931 odoslaný naspäť to Kummersdorfu. Here prešiel more test jazdami. During odbobia years 1931-1933 najazdil celkovo 1975 kilometrov. Modified platform mala hmotnosť 8910 kg, with výzbrojou, palivom, with the crew and muníciou bola pohotovostná hmotnosť up to 9100 kg. Belts boli celokového prevedenia and one belt defense 86 článkov. Ďalšie TTD are in the tabuľke.
The development of kanóna caliber 7.5 cm was a separate program. Design was completed in 3/1930, first testovacie streľby boli prevedené in 11/1930, akceptácia bola potvrdená in 1/1931. In 7/1932 bola mounted electromagnetic spúšť. Pôvodne zamýšľaná lafetácia 3.7 cm kanóna nebola implemented. Waffenamt however, on the program L.With.To. lost záujem and the program was cancelled.*source:

Walther J. Spielberger - Die Rad - Und Vollketten-Zugmaschinen Des Deutschen Heeres 1870-1945, Motorbuch Verlag Stuttgart, ISBN-10: 3879435286, ISBN-13: 9783879435289
Thomas L. Jentz, Hilary Louis Doyle - Panzerjaeger (3.7 cm that the Pz.Sfl.Ic) development and employment from 1927 it 1941, Panzer Tracts No.7-1, the rok vydania 2004, ISBN:0-9744862-3-X.
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.) - Prototyp po modifikácii podvozku.

Prototyp po modifikácii podvozku.
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.) - Prototyp s pôvodným návrhom podvozku.

Prototyp s pôvodným návrhom podvozku.
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.) - Prototyp s pôvodným návrhom podvozku.

Prototyp s pôvodným návrhom podvozku.
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.) - Prototyp s pôvodným návrhom podvozku.

Prototyp s pôvodným návrhom podvozku.
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.) - Prototyp po modifikácii podvozku.

Prototyp po modifikácii podvozku.
URL : https://www.armedconflicts.com/leichte-Selbstfahrkanone-L-S-K-t34936#126990Version : 0
MOD
..
leichte Selbstfahrkanone (L.S.K.) - Prototyp po modifikácii podvozku.

Walther J. Spielberger - Die Rad- Und Vollketten-Zugmaschinen Des Deutschen Heeres 1870-1945, Motorbuch Verlag Stuttgart, ISBN-10: 3879435286, ISBN-13: 9783879435289

Prototyp po modifikácii podvozku.

Walther J. Spielberger - Die Rad- Und Vollketten-Zugmaschinen Des Deutschen Heeres 1870-1945, Motorbuch Verlag Stuttgart, ISBN-10: 3879435286, ISBN-13: 9783879435289

URL : https://www.armedconflicts.com/leichte-Selbstfahrkanone-L-S-K-t34936#640895Version : 0
MOD