Main Menu
User Menu

Military history website

??? - pomoc i identifikací náboje

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Potřeboval bych pomoc s identifikací nalezeného náboje.
Průměr nábojnice je 12 mm, vrch má průměr 9mm a výška je 50mm.
Na nábojnici je vyzaženo: V
19 16
RMF
písmena M a F jsou spojen a v jedno písmeno.
Viz přiložené foto.
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231897Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

S největší pravděpodobností 8x50R Mannlicher.
forum.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231912Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Další možnost by byla že se jedná o lovecký náboj 9x50 R Mannlicher
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231939Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8x50R - Mannlicher M.1888, M.1888/93 a M.1893


Vážení,
dnes jsem se radil se stránkami https://www.municion.org/ a při té příležitosti jsem vznesl dotaz na střelivo Mannlicher. V poskytnutých informací jsem zjistil, že zkratku RMF, správněji BMF, používala firma Berndorfer Metallwarenfabrik.
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231944Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještě malé doplnění. Pokud by jsi nezměřil vnitřní průměr nábojnice v krčku větší, než uvádí náčrt kol. Tintěry, ( tzn. více jak 8,14 mm - ale pokud možno alespoň posuvným měřidlem - "šuplérou" Smile ), tak se jedná skutečně o nábojnici ze služebního náboje rakouské armády zavedeného 1888. Laborován byl původně 4 g černého prachu a zaoblenou střelou 15.8 g, Vo 530 m/s, Eo 2200 J. 1890-1892 byl přechodně nahrazen nábojem 8x52 R. 1903 definitivní verze s původni nábojnicí a laborací 2.8 g bezdýmého prachu a stejnou střelou; Vo 620 m/s, Eo 3000 J. 1931 byl pak nahrazen nábojem 8x56 R. V bulharské armádě byl používán 1895-1930, v řecké 1900-1903. Mezi oběma SV byl, ve středoevropském regionu, používán jako univerzální lovecký náboj. Doposud má malý ale stabilní okruh příznivců a je i nadále vyráběn. Tvůj náboj byl však vyroben, jak uvádí kolega Tintěra, v Berndorfu v Rakousku v květnu ( V ) roku 1916 ( 19 a 16 na dně nábojnice)
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#231948Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ještě malé doplnění. Mezi nábojem M 90 (8x52R) a definitivním nábojem M 93 (8x50R) existuje ještě mezityp M 92 s délkou nábojnice 48,7 mm, laborovaný stejným bezdýmným kotoučkovým prachem jako náboj M 93, navážka byla o 0,05g menší, úsťová rychlost stejná,
URL : https://www.valka.cz/pomoc-i-identifikaci-naboje-t65064#391829Version : 0