Main Menu
User Menu

Military history website

>> Obice da 149/12 versus Obice da 149/13

rozpoznání tří typů houfnic

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Obice da 149/12 vs. Obice da 149/13


Dle mého názoru v naší i zahraniční literatuře a na mnoha internetových stránkách, včetně naší, jsou v mnoha případech chybné údaje o italských houfnicích z období první světové války. Italská armáda totiž používala tři typy houfnic s podobným označením a podobného vzhledu.


Obice da 149/12 mod. 14
- exportní německá zbraň, soustavy Krupp Model 1913
- licenční výroba u firmy Breda, jiné prameny uvádějí Ansaldo a další
- rozlišovací znak: hlaveň má tři stupně, objímka umístěna u ústí
- Wehrmacht zařadil houfnice do výzbroje jako: 15-cm sFH 400 (i)


Obice da 149/13 mod. 14, nebo Obice da 149/13
- kořistní rakouskouherská houfnice 15 cm Feldhaubitze M.14 M.14, nebo M.14/16, soustavy Škoda
- italská armáda nerozlišovala mezi oběma rakouskouherskými děly
- rozlišovací znak verze M.14: hlaveň má dva stupně, bez objímky
- rozlišovací znak verze M.14/16: hlaveň mírně kuželovitá, objímka umístěna uprostřed
- v italské verzi, Wehrmacht zařadil houfnici do výzbroje jako: 15-cm sFH 401 (i)
- v rakouské verzi, Wehrmacht zařadil houfnici do výzbroje jako: 15-cm sFH 14/16 (ö)
- v čsl. verzi, Wehrmacht zařadil houfnici do výzbroje jako: 15-cm sFH 14/16 (t)


Podle Jiřího Janouška, italská armáda ukořistila větší množství rakouskouherských houfnic M.14 a M.14/16, které pak používala. Několik kusů verze M.14/16 obdržela od italské armády tamní dělostřelecká skupina čsl. legií.


Poznámka
Vyobrazení použito z níže uvedených zdrojů.


Zdroje
Jiří Janoušek, rukopis: Československé dělostřelectvo 1919-1939, kniha bude vydána nakl. Corona
Vladimír Karlický: Československé dělostřelecké zbraně, Naše vojsko, Praha 1975, ISBN nemá
Stefan Pataj: Artyleria lądowa 1871-1970, MON, Warszawa 1975, ISBN nemá


Internet
p072.ezboard.com
www.associazioni.milano.it
https://www.dws.xip.pl/bron/wlochy/w171.html
https://www.dws.xip.pl/bron/wlochy/w172.html
www.esercito.difesa.it
www.icsm.it
www.italie1935-45.com
www.landships.freeservers.com
www.landships.freeservers.com
https://www.slcmaquettes.com/nouveau_fichier84.html
>> Obice da 149/12 versus Obice da 149/13 - 15 cm houfnice Škoda, verze 1914/1916, Obice de 149/13 modello 1914.

15 cm houfnice Škoda, verze 1914/1916, Obice de 149/13 modello 1914.
>> Obice da 149/12 versus Obice da 149/13 - 15 cm houfnice Škoda, verze 1914, Obice de 149/13 modello 1914.

15 cm houfnice Škoda, verze 1914, Obice de 149/13 modello 1914.
>> Obice da 149/12 versus Obice da 149/13 - Krupp 15-cm, Model 1913, Obice de 149/12 modello 1914.

Krupp 15-cm, Model 1913, Obice de 149/12 modello 1914.
URL : https://www.armedconflicts.com/rozpoznani-tri-typu-houfnic-t50592#194236Version : 0
MOD