Main Menu
User Menu

Military history website

22. československý střelecký pluk [1918-1920]

22nd Czechoslovak Rifle Regiment

     
Název:
Name:
22. československý střelecký pluk
Originální název:
Original Name:
22. československý střelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
20.05.1918
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1920
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 22
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.05.1918-22.06.1918 Hlavní velitelství československého vojska
22.06.1918-03.12.1918 Československá střelecká brigáda
03.12.1918-DD.MM.1919 Velitelství pěchoty 5. československé divise
Dislokace:
Deployed:
20.05.1918-DD.06.1918 Jarnac, kasárny /
00.06.1918-DD.11.1918 západoevropské válčiště první světové války
00.11.1918-DD.12.1918 Darney, kasárny /

Velitel:
Commander:
20.05.1918-22.06.1918 Poirée, Georges (Major)
22.06.1918-DD.12.1918 Gardan, Albert Joseph Yves (Podplukovník)
DD.12.1918-15.01.1919 Šnejdárek, Josef (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 22. československý střelecký pluk
URL : https://www.valka.cz/22-ceskoslovensky-strelecky-pluk-1918-1920-t120817#414178Version : 0
MOD