Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Mykolajiv

Mykolaiv

Миколаїв (Николаев / Nikolajev)

     
Název:
Name:
Mykolajiv
Originální název:
Original Name:
Миколаїв
Další názvy:
Other Names:
Nikolajev / Николаев / Nikolaev
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
46°58'00.1"N 32°00'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1789
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.07.1941-DD.09.1941
Dunajská válečná flotila
Danube Naval Flotilla
17.08.1941-29.08.1941
III. skupina Stíhací eskadry 77
3rd Group of the 77th Fighter Wing
17.08.1941-29.08.1941
Stíhací eskadra 77
77th Fighter Wing
19.08.1941-29.08.1941
II. skupina Stíhací eskadry 77
2nd Group of the 77th Fighter Wing
DD.08.1941-DD.02.1942
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny 121
3rd Squadron (Long Range) of the 121st Reconnaissance Group
DD.08.1941-DD.01.1942
Průzkumná letka 1 (dálková)/noční
1st Reconnaissance Squadron (Long Range)/Night
DD.09.1941-DD.03.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
1st Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.09.1941-DD.03.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
2nd Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.09.1941-DD.03.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
3th Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.09.1941-DD.03.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
4th Squadron of the 104th Special Purpose Bomber Group
DD.09.1941-DD.03.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 104
104th Special Purpose Bomber Group
DD.09.1941-DD.05.1942
Letecká armáda 4
4th Air Fleet
DD.09.1941-12.11.1943
Meteorologická průzkumná letka 76
76th Weather Reconnaissance Squadron
DD.09.1941-DD.03.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 104
Staff of the 104th Special Purpose Bomber Group
17.10.1941-03.04.1942
Bombardovací eskadra 51
51st Bomber Wing
17.10.1941-03.04.1942
Štáb Bombardovací eskadry 51
Staff of the 51st Bomber Wing
23.10.1941-24.03.1942
7. letka Bombardovací eskadry 51
7th Squadron of the 51st Bomber Wing
23.10.1941-24.03.1942
8. letka Bombardovací eskadry 51
8th Squadron of the 51st Bomber Wing
23.10.1941-24.03.1942
9. letka Bombardovací eskadry 51
9th Squadron of the 51st Bomber Wing
23.10.1941-24.03.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 51
3rd Group of the 51st Bomber Wing
23.10.1941-24.03.1942
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 3rd Group of 51st Bomber Wing
DD.10.1941-DD.11.1941
3. letka (dálková) Průzkumné skupiny Hlavního velitele letectva
3rd Squadron (Long Range) of the Reconnaissance Group of the High Commander of the Air Force
04.12.1941-12.12.1941
4. letka Bombardovací eskadry 51
4th Squadron of the 51st Bomber Wing
04.12.1941-12.12.1941
5. letka Bombardovací eskadry 51
5th Squadron of the 51st Bomber Wing
04.12.1941-12.12.1941
6. letka Bombardovací eskadry 51
6th Squadron of the 51st Bomber Wing
04.12.1941-12.12.1941
II. skupina Bombardovací eskadry 51
2nd Group of the 51st Bomber Wing
04.12.1941-12.12.1941
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 2nd Group of 51st Bomber Wing
08.12.1941-09.12.1941
1. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
1st Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
08.12.1941-09.12.1941
2. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
2nd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
08.12.1941-09.12.1941
3. letka (stíhací) Instrukční eskadry 2
3rd Squadron (Fighter) of the 2nd Instruction Wing
08.12.1941-09.12.1941
I. (stíhací) skupina Instrukční eskadry 2
1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
08.12.1941-09.12.1941
Štáb I. (stíhací) skupiny Instrukční eskadry 2
Staff of the 1st (Fighter) Group of the 2nd Instruction Wing
DD.01.1942-DD.04.1942
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
4th Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.01.1942-DD.05.1942
Skupina dálkového průzkumu 4
4th Long-Range Reconnaissance Group
DD.01.1942-DD.05.1942
Štáb Skupiny dálkového průzkumu 4
Staff of the 4th Long-Range Reconnaissance Group
24.03.1942-23.04.1942
III. skupina Instrukční eskadry 1
3rd Group of the 1st Instruction Wing
DD.03.1942-DD.05.1942
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny Hlavního velitele letectva
2nd Squadron (Long Range) of the Reconnaissance Group of the High Commander of the Air Force
07.05.1942-14.05.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 76
1st Group of the 76th Bomber Wing
DD.05.1942-DD.08.1942
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
1st Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1942-DD.08.1942
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
2nd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1942-DD.08.1942
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
3rd Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1942-DD.08.1942
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
4th Squadron of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1942-DD.08.1942
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 9
9th Special Purpose Bomber Group
DD.05.1942-DD.08.1942
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 9
Staff of the 9th Special Purpose Bomber Group
DD.10.1942-DD.05.1943
1. letka Doplňovací skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the Replacement Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-DD.05.1943
2. letka Doplňovací skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the Replacement Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-DD.05.1943
Doplňovací skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Replacement Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.10.1942-DD.05.1943
Štáb Doplňovací skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the Replacement Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.11.1942-DD.02.1943
Skupina rušivého bombardování Letecké armády 4
Harassement Bomber Group of the 4th Air Fleet
DD.12.1942-DD.02.1943
1. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.02.1943
2. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.02.1943
3. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
3rd Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.02.1943
I. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.12.1942-DD.02.1943
Štáb I. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Dive Bomber Wing
03.01.1943-DD.02.1943
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.01.1943
1. letka Doplňovací skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
1st Squadron of the Replacement Group of the 77th Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.01.1943
2. letka Doplňovací skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
2nd Squadron of the Replacement Group of the 77th Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.03.1943
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
4th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.02.1943
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.03.1943
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
5th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.02.1943
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.03.1943
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
6th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.02.1943
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.01.1943
Doplňovací skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Replacement Group of the 77th Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.03.1943
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.02.1943
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.01.1943
Štáb Doplňovací skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 77
Staff of the Replacement Group of the 77th Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.03.1943
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 2nd Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.01.1943-DD.02.1943
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
08.02.1943-15.03.1943
III. skupina Stíhací eskadry 52
3rd Group of the 52nd Fighter Wing
DD.02.1943-27.04.1943
II. skupina Stíhací eskadry 52
2nd Group of the 52nd Fighter Wing
DD.08.1943-DD.03.1944
5. letka Noční stíhací eskadry 200
5th Squadron of the 200th Night Fighter Wing
19.09.1943-22.09.1943
I. skupina Stíhací eskadry 52
1st Group of the 52nd Fighter Wing
14.10.1943-DD.11.1943
I. letecký sbor
I Air Corps
19.10.1943-21.10.1943
1. letka Bombardovací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Bomber Wing
19.10.1943-21.10.1943
2. letka Bombardovací eskadry 100
2nd Squadron of the 100th Bomber Wing
19.10.1943-21.10.1943
3. letka Bombardovací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Bomber Wing
19.10.1943-21.10.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 100
1st Group of the 100th Bomber Wing
19.10.1943-21.10.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 1st Group of 100th Bomber Wing
20.10.1943-30.10.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 55
1st Group of the 55th Bomber Wing
21.10.1943-24.10.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 4
1st Group of the 4th Bomber Wing
DD.10.1943-DD.10.1943
2. letka (dálková) Průzkumné skupiny 22
2nd Squadron (Long Range) of the 22nd Reconnaissance Group
03.11.1943-12.11.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 4
1st Group of the 4th Bomber Wing
06.11.1943-19.05.1944
Očakovská námořní základna
Ochakov Naval Base
28.11.1943-02.12.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 4
1st Group of the 4th Bomber Wing
DD.01.1944-18.03.1944
1. letka Bitevní eskadry 10
1st Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-09.03.1944
14. (protitanková) letka Bitevní eskadry 9
14th (Anti-Tank) Squadron of the 9th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
2. letka Bitevní eskadry 10
2nd Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
3. letka Bitevní eskadry 10
3rd Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
4. letka Bitevní eskadry 10
4th Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
5. letka Bitevní eskadry 10
5th Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
6. letka Bitevní eskadry 10
6th Squadron of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
Bitevní eskadra 10
10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
I. skupina Bitevní eskadry 10
1st Group of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
II. skupina Bitevní eskadry 10
2nd Group of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
Štáb Bitevní eskadry 10
Staff of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 10
Staff of the 1st Group of the 10th Ground Attack Wing
DD.01.1944-18.03.1944
Štáb II. skupiny Bitevní eskadry 10
Staff of the 2nd Group of the 10th Ground Attack Wing
04.02.1944-13.03.1944
I. skupina Stíhací eskadry 52
1st Group of the 52nd Fighter Wing
06.02.1944-25.02.1944
I. skupina Bombardovací eskadry 4
1st Group of the 4th Bomber Wing
28.02.1944-20.03.1944
Stíhací eskadra 52
52nd Fighter Wing
14.03.1944-20.03.1944
III. skupina Bitevní eskadry 2
3rd Group of the 2nd Ground Attack Wing
15.03.1944-20.03.1944
1. letka Bitevní eskadry 2
1st Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
15.03.1944-20.03.1944
2. letka Bitevní eskadry 2
2nd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
15.03.1944-20.03.1944
3. letka Bitevní eskadry 2
3rd Squadron of the 2nd Ground Attack Wing
15.03.1944-20.03.1944
I. skupina Bitevní eskadry 2
1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
15.03.1944-20.03.1944
Štáb I. skupiny Bitevní eskadry 2
Staff of the 1st Group of the 2nd Ground Attack Wing
01.05.1944-07.07.1944
13. stíhací letecký sbor
13th Fighter Air Corps
19.05.1944-DD.07.1944
Nikolajevská námořní základna
Nikolayevsk Naval Base
DD.05.1945-09.07.1945
22. armáda
22nd Army
DD.MM.1955-25.06.1957
25. střelecký sbor
25th Rifle Corps
DD.05.2005-DD.MM.RRRR
299. brigáda taktického letectva
299th Tactical Aviation Brigade
DD.03.2014-DD.MM.RRRR
Jižní námořní základna
Southern Naval Base
DD.04.2014-DD.MM.RRRR
1. samostatný prapor námořní pěchoty
1st Separate Marine Battalion
DD.04.2014-DD.09.2018
204. brigáda taktického letectva
204th Tactical Aviation Brigade
DD.04.2014-DD.MM.2016
501. samostatný prapor námořní pěchoty
501st Separate Marine Battalion
20.07.2015-DD.MM.RRRR
36. samostatná brigáda námořní pěchoty
36th Separate Marine Brigade
DD.03.2018-DD.MM.RRRR
Velitelství námořní pěchoty Námořních sil Ukrajiny
Marine Command of Naval Forces of Ukraine
DD.MM.2018-DD.MM.RRRR
123. samostatná brigáda územní obrany
123rd Separate Territorial Defense Brigade
DD.MM.2018-DD.MM.2020
Námořní základna "Východ"
Naval Base "East"
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
189. samostatný prapor územní obrany
189th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
190. samostatný prapor územní obrany
190th Separate Territorial Defense Battalion
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
406. samostatná dělostřelecká brigáda
406th Separate Artillery Brigade
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
79. samostatná úderná výsadková brigáda
79th Separate Air Assault Brigade
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mykolaiv
http://ru.wikipedia.org/wiki/Николаев_(Николаевская область)
URL : https://www.valka.cz/Mykolajiv-t173773#515696Version : 0
MOD
Reklama