Main Menu
User Menu

Military history website

RUS - 9S729M1 Slepok-1

9S729M1 Slepok-1

9С729М1 Слепок-1

9S729M1 Slepok-1 is a complex prostriedkov an automated system velenia raketometnej brigade vyzbrojenej raketometmi 9K58 Smerč.

ASV pozostáva of the paddle-chassis KamAZ-43114 so skriňovou the superstructure, in ktorej su umiestnené 4 veliteľsko-štábne pracoviská MP-32M1 along with príslušenstvom (simulator, súprava náhradných dielov, dokumentácia).

ASV secures income, spracovanie, archivovanie, zobrazenie and odoslanie:
- informácií on the position, tasks and combat možnostiach podriadených jednotiek,
- informácií of prieskumných prostriedkov (nadriadených/súčinnostných jednotiek and zväzkov) about zistených cieľoch,
- povelov pre podriadené unit,
- informácií pre needs nadriadených/súčinnostných jednotiek and zväzkov.

Hardware and software allows širokú range of tasks, including analysis špeciálnych operačno-tactical, calculation, and informačných task pre needs plánovania and vedenia boja.

ASV has 4 pracoviská (4 x operator) and a time of 8 kanálov on income/vyslanie digitálnych informácií with rýchlosťou 0,1; 1,2; 2,4; 16,0 kbit/s Except it has a 6 kanálmi pre vedenie radio komunikácie on vzdialenosť to 60 km (VHF), or up to 300 km (KV).

Workplace it is possible to rozvinúť to 8 minutes and zvinúť to 5 minutes. Presnosť spracovania informácií is up to 20 m and umožňiuje 48 hodinovú nepretržitú prevádzku.


[zdroje]Source: https://bastion-opk.ru/mp32m1/
bastion-karpenko.ru].
RUS - 9S729M1 Slepok-1 - 9S729M1 Slepok-1

9S729M1 Slepok-1
RUS - 9S729M1 Slepok-1 - 9S729M1 Slepok-1 (MAKS 2001)

9S729M1 Slepok-1 (MAKS 2001)
URL : https://www.valka.cz/RUS-9S729M1-Slepok-1-t216855#608699Version : 0
MOD