Letov Š-128

     
Název:
Name:
Letov Š-128 Letov Š-128
Originální název:
Original Name:
Letov Š-128
Kategorie:
Category:
průzkumný/pozorovací letoun reconnaissance/scout aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1931-DD.MM.1934 Vojenská továrna na letadla Letov, Letňany /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1931-DD.MM.1934
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
17
První vzlet:
Maiden Flight:
27.01.1931
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník biplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
pevný fixed
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
1308 kg 2884 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
2150 kg 4740 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
13,20 m 43 ft 3 ¾ in
Délka:
Length:
9,03 m 29 ft 7 ½ in
Výška:
Height:
3,20 m 10 ft 6in
Plocha křídla:
Wing Area:
39,18 m2 421.73 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
54,9 kg/m2 11.24 lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Walter Jupiter VI o výkonu 331 kW/450 k
dvoulistá dřevěná vrtule
Walter Jupiter VI, power 444 hp
two-blade wooden propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
212 km/h v ? m 132 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
180 km/h v ? m 112 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
5,3 min do 1000 m 5,3 min to 3281 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
5700 m 18701 ft
Dolet:
Range:
750 km 466 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
2x pevný kulomet vz.30 ráže 7,92 mm (800 nábojů)
1x pohyblivý kulomet vz.30 ráže 7,92 mm (420 nábojů)
2x fixed 7,92 mm vz.30 machine gun, 400 rpg
1x flexible vz.30 machine gun, 420 rpg
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Němeček, V. Československá letadla 1918-1945, Naše Vojsko, Praha 1983.
Fidler, J. Sluka, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006. ISBN 80-7277-256-2.
Vraný, J.; Hurt, Z.; Hornát, J.; Skala, S. Ilustrovaná historie letectví - Bristol Beaufighter, Mikojan Gurjevič MiG-19, Letov Š-328. Naše vojsko, Praha 1993. ISBN 80-206-0203-8.
URL : https://www.valka.cz/Letov-S-128-t43194#171102 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letov Š-128 vznikl jako reakce na námitky k typu Š-28 vznesené nákupní komisí Ministerstva národní obrany v roce 1929. Letoun byl zkonstruován na základě prototypu Š-28, který byl namísto nevyhovujícího motoru Walter Castor I vybaven novým výkonnějším hvězdicovým motorem Walter Jupiter VI, jenž měl dvojnásobný výkon. Konstrukční změny draku letounu postihly konce křídel, které dostaly aerodynamicky vhodnější tvar a podvozek, jenž se rozdělil na dvě samostatné podvozkové nohy s podpěrami. Zároveň byl původně netlumený podvozek vybaven pryžovými tlumiči. Celkově byl letoun konstrukčně zesílen a vybaven dvojnásobným počtem příhrad trupu přičemž poslední příhrada před prostorem střelce byla doplněna plátem ze zesíleného plechu a sloužila jako primitivní pancéřování především proti střepinám.

První vzlet prototypu Š-128 byl uskutečněn 27.1.1931 a po provedení základních letových a továrních zkoušek byl přistaven před komisi MNO, která jej ve dnech 18. a 19. listopadu podrobila vojenským letovým zkouškám. Její výsledné hodnocení vyznívalo již nyní příznivěji, ale stále ještě s letounem nebyla vyjádřena plná spokojenost.

Především pro udržení výroby v továrně Letov bylo nakonec objednáno 16 kusů Š-128 pro vojenské letectvo, které byly dodány v letech 1933 (4 letouny) a 1934 (12 letounů). Pro potřeby dalšího vývoje si továrna Letov vyrobila dva letouny Š-128.

V. Němeček: Československá letadla 1
Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Letov-S-128-t43194#180860 Version : 0
Letov Š-128 with the engine of the Mercury, as was represented in the Baltic states.

http://www.airwar.ru/enc/other1/letovs128.html
.
Letov Š-128 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-128-t43194#433665 Version : 0
W-128.1 at the time of testing in the VLÚS. The same devítihrannou the hood of the engine and the tail surfaces were also the first four serial machines.

http://www.airwar.ru/enc/other1/letovs128.html
.
Letov Š-128 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-128-t43194#433667 Version : 0
Form the remaining twelve serial machines.

http://www.airwar.ru/enc/other1/letovs128.html
.
Letov Š-128 -


URL : https://www.valka.cz/Letov-S-128-t43194#433669 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more