Main Menu
User Menu

Military history website

Letecká spojovací škola 1 [1945-1950]

1st Air Force Signal School

     
Název:
Name:
Letecká spojovací škola 1
Originální název:
Original Name:
Letecká spojovací škola 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká spojovací škola 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1950
Nástupce:
Successor:
Letecké spojovací učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.10.1945-01.09.1950 Velitelství letectva Hlavního štábu
Dislokace:
Deployed:
26.10.1945-30.04.1945 Pardubice, ? /
01.05.1945-01.09.1950 Chrudim, letiště /
01.05.1945-01.09.1950 Chrudim, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
15.09.1946-03.06.1948 Juchelka,, Karel (Major)
03.06.1948-DD.MM.RRRR Muroň, Josef (Major)
DD.MM.RRRR-26.05.1949 Mareš, Ladislav (Major)
01.06.1949-01.09.1949 Charousek, Vladimír (Plukovník)
01.09.1949-01.09.1950 Čech, Ladislv (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz - Vaše dotazy odpovídá Pavel Minařík
www.valka.cz
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950
URL : https://www.valka.cz/Letecka-spojovaci-skola-1-1945-1950-t238462#659369Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Studium od
Studied from
Studium do
Studied to
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
01.10.1945 01.04.1947 Bednář, Jiří
01.10.1945 01.04.1947 Růžička, Václav
15.01.1947 DD.MM.RRRR Viščak, Vasil
URL : https://www.valka.cz/Letecka-spojovaci-skola-1-1945-1950-t238462#659891Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosím opravit údaje v nadpisu (1945-1950)

v tabulce:
Nástupce: Letecké spojovací učiliště
URL : https://www.valka.cz/Letecka-spojovaci-skola-1-1945-1950-t238462#659424Version : 0