Main Menu
User Menu

Military history website

Letecká spojovací škola 1 [1945-1950]

1st Air Force Signal School

     
Název:
Name:
Letecká spojovací škola 1
Originální název:
Original Name:
Letecká spojovací škola 1
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká spojovací škola 1
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1950
Nástupce:
Successor:
Letecké spojovací učiliště
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.10.1945-01.09.1950 Velitelství letectva Hlavního štábu
Dislokace:
Deployed:
26.10.1945-30.04.1945 Pardubice, ? /
01.05.1945-01.09.1950 Chrudim, letiště /
01.05.1945-01.09.1950 Chrudim, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
15.09.1946-03.06.1948 Juchelka,, Karel (Major)
03.06.1948-DD.MM.RRRR Muroň, Josef (Major)
DD.MM.RRRR-26.05.1949 Mareš, Ladislav (Major)
01.06.1949-01.09.1949 Charousek, Vladimír (Plukovník)
01.09.1949-01.09.1950 Čech, Ladislv (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz - Vaše dotazy odpovídá Pavel Minařík
www.valka.cz
Irra, Miroslav: Československé vojenské letectvo 1945-1950
URL : https://www.valka.cz/Letecka-spojovaci-skola-1-1945-1950-t238462#659369Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prosím opravit údaje v nadpisu (1945-1950)

v tabulce:
Nástupce: Letecké spojovací učiliště
URL : https://www.valka.cz/Letecka-spojovaci-skola-1-1945-1950-t238462#659424Version : 0