20. tankový pluk [1990-1991]

20th Tank Regiment
     
Název:
Name:
20. tankový pluk 20th Tank Regiment
Originální název:
Original Name:
20. tankový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.03.1990
Předchůdce:
Predecessor:
17. tankový pluk 17th Tank Regiment
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
20. pěší pluk 20th Infantry Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.03.1990-01.11.1991 15. motostřelecká divize
01.03.1990-01.11.1991 15th Motor Rifle Division
Dislokace:
Deployed:
01.03.1990-01.11.1991 Týn nad Vltavou, Jaselská kasárna /

Velitel:
Commander:
01.03.1990-01.11.1991 ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
01.03.1990-01.11.1991 Tankový pluk československo-bulharského přátelství
01.03.1990-01.11.1991 Tank Regiment of the Czechoslovak-Bulgarian Friendship
Vyznamenání:
Decorations:
Poznámka:
Note:
01.03.1990-01.11.1991 VÚ 5613 Týn nad Vltavou 01.03.1990-01.11.1991 VU 5613 Týn nad Vltavou
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (20. tankový pluk)
URL : https://www.valka.cz/20-tankovy-pluk-1990-1991-t67232#410453 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

20. tankový pluk
Podřízené jednotky: (obecně, 80. léta)
- velitelská četa
- průzkumná rota (tři průzkumné čety)
- tři tankové prapory (každý: velitelské družstvo, tři tankové roty, technické družstvo, četa týlového zabezpečení, praporní obvaziště)
- motostřelecká rota (pouze u tankového pluku tankové divize)
- baterie houfnic 122 mm nebo oddíl raketometů 130 mm (velitelská četa, tři palebné baterie, četa týlového zabezpečení)
- protiletadlová baterie (velitelské družstvo, dvě protiletadlové čety, dopravní družstvo)
- spojovací rota (spojovací četa, rádiová četa)
- ženijní rota (ženijní četa, strojní četa)
- rota chemické ochrany (velitelské družstvo, četa radiačního a chemického průzkumu, četa speciální očisty)
- rota oprav techniky (dílna pásové techniky, dílna kolové techniky, výzbrojní dílna, spojovací dílny, speciální dílna, vyprošťovací družstvo)
- rota týlového zabezpečení (dvě automobilní čety, hospodářské družstvo, úpravna vody, sklady)
- plukovní ošetřovna

Zrušení: 30. 11. 1991

Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/20-tankovy-pluk-1990-1991-t67232#237732 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more