37. dobrovolnická jezdecká divize SS [1945-1945]

37th SS Volunteers Cavalry Division / 37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division
     
Název:
Name:
37. dobrovolnická jezdecká divize SS 37th SS Volunteers Cavalry Division
Originální název:
Original Name:
37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
8. jezdecká divize SS Florian Geyer & 22. dobrovolnická jezdecká divize SS Maria Theresa 8th SS Cavalry Division Florian Geyer & 22nd SS Volunteers Cavalry Division Maria Theresa
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.02.1945-04.04.1945 Skupina armád Jih
04.04.1945-08.05.1945 XXXXIII. armádní sbor
20.02.1945-04.04.1945 Army Group South
04.04.1945-08.05.1945 XXXXIII Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
19.02.1945-26.02.1945 Gesele, Karl (SS Standartenführer)
26.02.1945-DD.03.1945 Fegelein, Waldemar (SS Oberführer)
DD.03.1945-08.05.1945 Gesele, Karl (SS Standartenführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
19.02.1945-08.05.1945 Divizní jendotky SS 37
19.02.1945-08.05.1945 SS Division Units 37
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Pojmenování jako 37. dobrovolnická jezdecká divize SS Lützow je pravděpodobně neoficiální Name like 37th SS Volunteers Cavalry Division Luetzow is probably unofficial.
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#468440 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

37. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#207157 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

STRUKTURA:


SS-Kavallerie Regiment 92
SS-Kavallerie Regiment 93 SS-Kavallerie Regiment 94?
(zbytek Freiwilligen-Kavallerie Regimentu der SS 52 od 22. SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division Maria Theresa


SS-Panzerjäger Abt. 37
SS-Artillerie Abt. 37
SS-Pionier Abt 37
plus průzkumný, udržbářský a zdravotnický oddíl, většinou silně pod stavem mužstva
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#834 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Divize byla zformována v Pressburgu během února a března 1945 z zbytků 8. SS Kavallerie Division Florian Geyer a 22. Freiwilligen Kavallerie Division der SS Maria Theresa, které byly téměř zničeny během tvrdých bojů u Budapeště předcházejícíh operaci "Jarní probuzení". V divizi byly i malé jednotky Maďarů z divize Honved.


37.divize SS utrpěla težké ztráty během bojů v severovýchodní části Vídně v březnu 1945 a téhož měsíce se nakonec se vzdaly americkým jednotkám v Rakousku.
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#2298 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

při formování v oblasti Bratislavy byl kromě zdrojů uvedených výše stav mužstva byl doplněn o maďarské a rumunské Hiwis.


Většina divize bojovala v oblasti moravského pole mezi Znojmem a městem Raab v sestavě XXXXIII AK pod 8. Armee, SS-Kampfgruppe Keitel u Wiener-Neustadt pod velením 6. SS Panzer Armee - po ústupových bojích směrem na západ padla divize do US zajetí u města Zwettel.


19.4.1945 udělo čestné jméno Lützov.


část mužů divize se podílena na masovém útěku ze zajateckého tábora "Altheim POW Camp" dne 13. května, když nedošlo k jejich propuštění narozdíl od obyčejných armádních vojáků.
URL : https://www.valka.cz/37-dobrovolnicka-jezdecka-divize-SS-1945-1945-t119#171453 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more