Main Menu
User Menu

Military history website

40. dobrovolnická divize tankových granátníků SS Feldherrnhalle [RRRR-RRRR]

40th SS Volunteers Tank Grenadier Division Feldherrnhalle / 40. SS-Frewilligen-Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

40. SS-Frewilligen-Panzergrenadier-Division Feldherrnhalle


Tato divize nebyla nikdy zformována. Objevuje se pouze na seznamu jmen plánované další výstavby divizí, jenž se nikdy neuskutečnila.
Počet zformovaných divizí Waffen-SS se zastavil na čísle 38.zdroj: vlastní archiv ...
URL : https://www.valka.cz/40-dobrovolnicka-divize-tankovych-granatniku-SS-Feldherrnhalle-RRRR-RRRR-t122#171447Version : 0
MOD