Main Menu
User Menu

Military history website

5. prapor pozemního zabezpečení navigace [1958-1963]

5th Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
5. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
5. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
5. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1963 11. stíhací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1963 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1958-DD.MM.1962 Bareš František (kapitán)
DD.MM.1962-DD.MM.1963 Mervart Václav (kapitán) - pověřen velením
DD.MM.1963-01.09.1963 Ševčík Fridolín (major) - pověřen velením
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1963 VÚ 2705 Žatec
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (5. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Battalion-t48344#456194Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5. prapor pozemního zabezpečení navigace (5. pr pzn)
Krycí číslo: VÚ 2705

Zřízení: 01.10.1958
Předchůdce - reorganizací z 5. roty pozemního zabezpečení navigace
Dislokace: Žatec
Nadřízená velitelství:
(od r. 1958 byly útvary PZN/RTZ operačně podřízeny leteckým plukům)
11. stíhací letecký pluk (01.10.1958-31.08.1963)
3. stíhací letecká divize Žatec (01.10.1958 - 31.08.1961)
3. sbor PVOS (01.09.1961 - 31.08.1963)

Zabezpečovaná jednotka: 11. stíhací letecký pluk
Zrušení: 31.08.1963
Nástupce: 01.09.1963 přejmenován na: 5. prapor radiotechnického zabezpečení

Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Battalion-t48344#188697Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

5. prapor pozemního zabezpečení navigace Žatec (5. prapor PZN – 5. pr pzn).
Zřízen k 1.10.1958 (čj.0018887-VL PVOS-1958). Zrušen k 31.8.1963 (čj.005045-OMS-1963) – přejmenován na:
5. prapor radiotechnického zabezpečení Žatec (5. prapor RTZ – 5. pr rtz). K 1.9.1963 (čj.005045-OMS-1963)
Kdo velel 5. praporu PZN :
kpt. Bareš František (1958 - 1962)
kpt. Mervart Václav (1962 - 1963 pověřen velením
mjr. Ševčík Fridolín (1963 - pověřen velením
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Battalion-t48344#191360Version : 0

Armament: Armament:
1. Afferent radio stations and radio beacons
01.10.1958-DD.MM.YYYY, 100 W.With.and (transmitter 100W)
DD.MM.YYYY-01.09.1963 DV-250
01.10.1958-01.09.1963 PAR-3
01.10.1958-01.09.1963 PAR-7 stationary
DD.MM.YYYY-01.09.1963 PAR-7
01.10.1958-01.09.1963 MRM-48
2. Radio direction finders:
01.10.1958-DD.MM.YYYY, DFG 26/4
01.10.1958-DD.MM.YYYY, ARP-5
DD.MM.YYYY-01.09.1963 ARP-6
DD.MM.YYYY-01.09.1963 PKV-45
3. Radio station:
01.10.1958-DD.MM.YYYY, "the Pelican" P-52 (Transceiver 200W)
01.10.1958-DD.MM.YYYY, "the Pelican" P-54 (Transmitter 200W)
DD.MM.YYYY-01.09.1963 R-118
01.10.1958-01.09.1963 R-811 (RSK-1A)
01.10.1958-01.09.1963 R-814 (RAS-UHF-A)
01.10.1958-DD.MM.YYYY the Air the cars are LR T 805
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY, RALP
DD.MM.YYYY-01.09.1963 RAL 1.5 t
01.10.1958-01.09.1963 JRC
DD.MM.YYYY-01.09.1963 JRC-62
3. Airport radars:
DD.MM.YYYY-01.09.1963 Radar detector RPL-2A
4. Systems světlotechnického security:
01.10.1958-DD.MM.YYYY, LUCH-1
DD.MM.YYYY-01.09.1963 LUCH-1D
01.10.1958-DD.MM.YYYY Headlight 200cm/200N (Scheinwerfer 40)
01.10.1958-DD.MM.YYYY, APM-90
DD.MM.YYYY-01.09.1963 APM-90
DD.MM.YYYY-01.09.1963 KNS-1
5. Sources of electric current - power:
DD.MM.YYYY-01.09.1963 EC 7,5 kVA
01.10.1958-01.09.1963 EC 15 kVA
01.10.1958-01.09.1963 EC-30 kVA
Note:
Note:
-
Source:
Sources:
from the Administrative archives of Olomouc; the Fund DEPOSIT 2705 (Protocols, handover and taking over the functions of the commander of the battalion-
.
URL : https://www.armedconflicts.com/5th-Ground-Support-Navigation-Battalion-t48344#630070Version : 0