Main Menu
User Menu

Military history website

6. tanková armáda SS [1945-1945]

6th SS Tank Army / 6. SS-Panzerarmee

     
Název:
Name:
6. tanková armáda SS
Originální název:
Original Name:
6. SS-Panzerarmee
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1945
Předchůdce:
Predecessor:
6. tanková armáda
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1945-21.01.1945 Skupina armád B
21.01.1945-DD.02.1945 Velitelství záložního vojska
DD.02.1945-01.05.1945 Skupina armád Jih
01.05.1945-08.05.1945 Skupina armád Východní marka
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
01.02.1945-08.05.1945 Dietrich, Josef (SS-Oberstgruppenführer und Panzer-Generaloberst der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.02.1945-08.05.1945 Kraemer, Fritz (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
06.02.1945-08.05.1945 Vyšší dělostřelecké velitelství 6
15.04.1945-08.05.1945 Generál dělostřelectva ke zvláštnímu použití 3
DD.05.1945-08.05.1945 12. tanková divize SS Hitlerjugend

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR I. tankový sbor SS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR II. tankový sbor SS
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Schultzovo generální velitelství
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Brünaův sbor
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
SS-Panzer-Armeeoberkommando 6
Zdroje:
Sources:
http://www.axishistory.com/index.php?id=488
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/6-tankova-armada-SS-1945-1945-t8795#402117Version : 0
MOD