Main Menu
User Menu

Military history website

Skupina armád Východní marka [1945-1945]

Army Group Eastern March / Heeresgruppe Ostmark

     
Název:
Name:
Skupina armád Východní marka
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppe Ostmark
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.04.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Skupina armád Jih
Datum zániku:
Disbanded:
07.05.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
30.04.1945-07.05.1945 Rendulic, Lothar (Generaloberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
30.04.1945-07.05.1945 Gyldenfeldt, Heinz von (Generalleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
30.04.1945-08.05.1945 6. armáda
30.04.1945-08.05.1945 8. armáda
01.05.1945-08.05.1945 6. tanková armáda SS

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Heeres-Gruppenkommando Ostmark
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Vierzehnter Band: Die Landstreitkräfte: Namensverbande / Die Luftstreitkräfte (Fliegende Verbände) / Flakeinsatz im Reich 1943-1945, Biblio Verlag, Osnabrück, 1980
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.axishistory.com/index.php?id=2047
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-Vychodni-marka-1945-1945-t8714#399217Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Heeresgruppe Ostmark (skupina armád Ostmark)


(Ostmark - nemecké označenie k ríši pripojeného územia Rakúska)1. Životopis:


Zostavená v máji/květnu 1945 premenovaním pôvodnej Heeresgruppe Süd.2. Členenie:


a) Heeresgruppentruppen:


Heeresgruppen-Nachrichten-Regiment 530 - zpravodajský pluk 530b) Podriadené armády (dátum - podriadené armády)


máj/květen 1945 - 8. Armee, 6. Panzerarmee, 6. Armee
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-Vychodni-marka-1945-1945-t8714#92465Version : 0
MOD