Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Skupina armád F [1943-1945]

Army Group F / Heeresgruppe F

     
Název:
Name:
Skupina armád F
Originální název:
Original Name:
Heeresgruppe F
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Štáb vrchního ubytovatele ke zvláštnímu použití
Datum zániku:
Disbanded:
23.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
26.08.1943-25.03.1945 Weichs, Maximilian von (Generalfeldmarschall)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
12.08.1943-01.10.1943 Foertsch, Hermann (Generalmajor)
01.10.1943-15.03.1944 Foertsch, Hermann (Generalleutnant)
15.03.1944-01.08.1944 Winter, August (Generalmajor)
01.08.1944-15.10.1944 Winter, August (Generalleutnant)
15.10.1944-09.11.1944 Gyldenfeldt, Heinz von (Generalmajor)
09.11.1944-23.03.1945 Gyldenfeldt, Heinz von (Generalleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
12.08.1943-05.06.1944 Granátnický pluk (motorizovaný) 92
12.08.1943-07.08.1944 Hlavní polní velitelství 395
26.08.1943-05.01.1945 2. tanková armáda
05.06.1944-DD.07.1944 98. pěší divize
05.06.1944-DD.09.1944 Granátnická brigáda (motorizovaná) 92
15.09.1944-23.03.1945 Plukovní štáb armádního protiletadlového dělostřelectva 7
15.10.1944-23.03.1945 Polní velitelství 1042
DD.MM.1944-17.02.1945 Dělostřelecký plukovní štáb ke zvláštnímu použití 627
DD.01.1945-DD.04.1945 LXIX. armádní sbor
01.02.1945-DD.03.1945 XV. kozácký jezdecký sbor SS

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
Heeres-Gruppenkommando F
Zdroje:
Sources:
Georg TESSIN: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945. Vierzehnter Band: Die Landstreitkräfte: Namensverbande / Die Luftstreitkräfte (Fliegende Verbände) / Flakeinsatz im Reich 1943-1945, Biblio Verlag, Osnabrück, 1980
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-F-1943-1945-t8706#399431Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Heeresgruppe F (skupina armád F)1. Životopis:


Zostavená dňa 12.8.1943 vo Wehrkreiss XIII využitím štábu vrchného ubytovateľa zvláštneho určenia (Ober-Quartiermeister-Stabes z.b.V.*). Od 25.8.1943 súčasne Vrchným veliteľstvom Juhovýchod (Oberbefehlshaber Südost). Rozpustená 25.3.1945.2. Členenie:


a) Heeresgruppentruppen:


Nachrichten-Regiment 521 - zpravodajský pluk 521


b) Podriadené armády: (dátum – armáda)


september/září 1943 - Heeresgruppe E, 2. Panzerarmee, Militärbefehlshaber Südost
január/leden 1944 - Heeresgruppe E, 2. Panzerarmee, Militärbefehlshaber Südost
október/říjen 1944 - Armee-Abteilung Serbien, Heeresgruppe E, 2. Panzerarmee
november/listopad 1944 - 2. Panzerarmee, Heeresgruppe E
január/leden 1945 - Heeresgruppe E
február/únor 1945 - LXIX. AK, Heeresgruppe E, Kommandant Kreta, Kommandant Ost-Ägäis*z. b. V. - zur besonderen Verwendung-Verfügung
URL : https://www.valka.cz/Skupina-armad-F-1943-1945-t8706#92653Version : 0
MOD