CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet)

     
Název:
Name:
PzPK Sněžka PzPK Sněžka
Originální název:
Original Name:
PzPK Sněžka
Kategorie:
Category:
průzkumný a pozorovací komplet reconnaissance and surveillance vehicle
Výrobce:
Producer:
VTÚVM, Slavičín
VOP 026, Šternberk
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1996-DD.MM.2002 ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
8 (+1 prototyp / prototype)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1996 ?
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
17400 kg 38360 lb
Celková délka:
Overall Length:
7534 mm 24ft 9in
Celková šířka:
Overall Width:
3150 mm 10ft 4in
Celková výška:
Overall Height:
34001) mm 11ft 2in1)
Světlá výška:
Ground Clearance:
370 mm 1ft 2.5in
Pancéřování:
Armour:
podobné jako BVP-1 similar as BVP-1
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
UTD-20
- čtyřdobý, kapalinou chlazený, vznětový
- počet válců: 6 do V
- sklon válců: 120°
- maximální kroutící moment: 980 (+49/- 98) Nm
- hmotnost: 665 kg + 5%
- rozměry:
-- délka: 791 mm (včetně vyčnívajícího hřídele)
-- šířka: 1 150 mm
-- výška: 732 mm
- kompresní poměr: 15,8
- objem válců: 15,9 l
UTD-20
- four-stroke, liquid cooled, diesel
- number of cylinders: 6 in V
- angle of cylinders: 120°
- maximum torque: 723 (+36/-72) lb.ft
- weight: 1466 lb + 5%
- dimensions:
-- length: 31,1 in (including protruding shaft)
-- width: 45,3 in
-- height: 28,8 in
- compression ration: 15,8
- swept volume: 970 cu in
Výkon:
Power:
220 kW při 2600 ot/min 295 bhp at 2600 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanická synchronizovaná převodovka
- počet stupňů: 5+1
- hmotnost převodovky s hlavní spojkou a planetovým směrovým ústrojím: 536 kg
mechanical synchromesh gearbox
- number of gears: 5+1
- weight of gearbox with main clutch and planetary cross-drive transmission: 1182 lb
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
55 km/h 34 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
12 km/h 7.5 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
600 km 372 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? ° ? %
Boční náklon:
Side Slope:
72) ° 162) %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 ? m 98in ?
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,7 ? m 28in ?
Brodivost:
Fording Depth:
-3) m -3)
Výzbroj:
Armament:
protiletadlový kulomet vz. 36/48M DŠKM
- ráže: 12,7 mm
vz. 36/48M DShKM anti-aircraft machine gun
- calibre: 12,7 mm
Vybavení:
Equipment:
senzorovou hlavu tvoří:
- radiolokátor
- meteosnímač
- denní přehledová kamera
- denní zaměřovací kamera
- noktovizní kamera
- termovizní kamera
- laserový dálkoměr
doba vztyčení manipulátoru do maximální polohy: 90 s
doba sklopení manipulátoru z maximální do přepravní polohy: 60 snáměr manipulátoru senzorického systému: -30° až +60° (-30° až +40° ?)
odměr manipulátoru senzorického systému: ±190°detekce cílů přehledovou kamerou: 5000 m
detekce cílů zaměřovací kamerou: 4000 m
detekce cílů noktovizní kamerou: 1600 m
detekce cílů termovizní kamerou: 9000 mdosah laserového dálkoměru: 20000 m
dosah radiolokátoru na osobu: 9000 m
dosah radiolokátoru na tank: 33000 mpřesnost měření dálky laserovým dálkoměrem: ± 5 mvzdálenost datového přenosu do systému řízení palby: do 14000 m
vzdálenost fónického spojení: do 20000 m
sensor head is composed of:
- radar
- meteosensor
- daylight surveillance camera
- daylight targeting camera
- night vision camera
- thermovision camera
- laser rangefinder
time for erecting of the gib in maximum position: 90 s
time for tilting of the gib from maximum to transport position: 60 straverse of sensor head: -30° to +60° (-30° to +40° ?)
elevation of sensor head: ±190°target detection with daylight surveillance camera: 3.1 mi
target detection with daylight targeting camera: 2.5 mi
target detection with night vision camera: 1.0 mi
target detection with thermovision camera: 5.6 mi
range of laser rangefinder: 12.4 mi
radar range (person): 5.6 mi
radar range (tank): 20.5 mirange finding accuracy of laser range finder: ± 16.4 ftdata transmission range to the fire control system: up to 8.7 mi
range of voice communication: up to 12.4 mi
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Průzkumný a pozorovací komplet určený k provádění dělostřeleckého průzkumu, který zabezpečuje:
- detekci, rozpoznání a sledování pozemních stacionárních jednotlivých i skupinových cílů;
- detekci, rozpoznání a sledování pozemních pohyblivých jednotlivých i skupinových cílů
- detekci, rozpoznání a sledování vzdušných nízkoletících cílů;
- pozorování dopadů dělostřeleckých granátů a jejich výbuchů;
- snímání polárních souřadnic a nadmořské výšky uvedených cílů;
- snímání rychlosti a směru větru;
- spolupráci se systémem řízení palby dělostřeleckého oddílu včetně datového přenosu.

modernizace PzPK Sněžka-M

1) přepravní poloha, bojová poloha 14 770 mm
2) během operační činnosti
3) vozidlo je obojživelné;
- maximální rychlost (vpřed): min. 7 km/h
- maximální rychlost (vzad): ~ 2 km/h
The reconnaissance and observation vehicle intended for artillery reconnaissance application. Sněžka system pursues:
- detection, recognition and tracking of ground stationary single and group targets;
- detection, recognition and tracking of ground moving single and group targets;
- detection, recognition and tracking of low-flying targets;
- observation of hits of artillery grenades and their explosions;
- measuring of polar coordinates and the above sea level of targets listed above.
- measuring of wind velocity and wind direction;
- co-operation with the fire control system of the artillery battalion, transmission of data including.

modernization PzPK Sněžka-M

1) transport position, combat position 48ft 5.5in
2) during operational activity
3) the vehicle is amphibious;
- maximum speed (forward): min. 4.3 mph
- maximum speed (backwards): ~ 1.2 mph
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#323382 Version : 0
PzPK Snezka

Reconnaissance and observation set designed to conduct artillery reconnaissance, which provides the following activities:
- detection, recognition and tracking of ground stationary individual and group targets;
- detection, recognition and tracking of terrestrial moving individual and group targets
- detection, recognition and tracking of low-flying air targets;
- observation of the effects of artillery shells and their explosions;
- sensing the polar coordinates and altitude of said targets;
- wind speed and direction sensing;
- cooperation with the artillery fire control system, including data transmission.

If necessary, PzPK Sněžka is able to provide all-army reconnaissance with its equipment.


The device was developed in the mid-1990s at the request of the Army of the Czech Republic in the Military Technical Institute of Armaments and Ammunition Slavičín. The development here was carried out by a team led by Lt. Col. Ing. Constructor. Production subsequently took place in cooperation with VOP 026 Šternberk. PzPK Sněžka was introduced into the armament of the Army of the Czech Republic in 1996. An amount of CZK 595.3 million was probably spent on the development and production of Sněžka sets from the state budget. The first user of this set became 46. artillery section stationed in Pardubice. Since December 2003, all "serially" produced Sněžka have been concentrated in artillery divisions 13. artillery brigade, resp. 13. artillery regiment. Sněžka was deployed in the SFOR II mission in the former Yugoslavia. One set was used from 16 September 2000 in the 43rd MPR (deployed 04/2000 to 10/2000), 4th MPR (deployed 10/2000 to 04/2001) and 5th MPR (deployed 04/2001 to 12/2001). Sněžka terminated its activities in the territory of the former Yugoslavia on September 15, 2001, when the operational task of the 5th MPR was also completed.


The set is built on a modified chassis BVP-1 extended by one pair of travel wheels, including shock absorbers and equipped with a raised superstructure. In its rear part, a three-part folding position manipulator is installed together with a sensor manipulator, on the top of which a rotating sensor head is built-in. Lifting the arm can be done either automatically or in manual mode. High voltage sensors are located on the position manipulator, which transmit a signal to stop the lifting of the arm in the event that it occurs near the high voltage wires.

The Sněžka sensor head is equipped with the following equipment:
- radar
- weather sensor
- daily surveillance camera
- daily aiming camera
- night vision camera
- thermal imaging camera
- laser rangefinder

The elevated superstructure houses equipment, accessories, instrumentation together with the workplaces of the set commander and two operators. The commander sits in front of the body and with the help of a computer can control the position manipulator and individual sensors. The radar operator uses the radar control and display unit for its activities together with a black and white monitor that displays information from the cameras. In the rear of the vehicle is the workplace of a computer operator-radio operator, who evaluates the information obtained and passes the data to a superior level of command. Other equipment of the superstructure includes a ground toponavigation system, GPS toponavigation set and connecting means RF-1325, R-123, RF-13 a [ url=/topic/view/37950/] TP-25[/url].

The vehicle is also equipped with a laser radiation detection and indication system and six smoke grenade launchers. The armament of the set consists of one anti-aircraft machine gun DŠKM caliber 12.7 mm. In case of danger, the crew can also use their handguns or RPG-75.

In 2016, some vehicles were upgraded to the standard PzPK Sněžka-M.
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#47303 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj : VOP 026 , Šternberk, s.p. - propagačný materiál
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - SNĚŽKA

SNĚŽKA
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - Štvorpohľadový výkres

Štvorpohľadový výkres
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - PPK SNĚŽKA

PPK SNĚŽKA
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#324818 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

KVH Slavičín se podařilo zachránit úplně první prototyp tohoto stroje, který je v současné době zcela nepojízdný, ale věříme, že se nám jej podaří zprovoznit. Více fotek a informací z provádění údržby jsou zde: http://autoklubvt.wz.cz/snezka.htmlNásledující údaje o prototypu laskavě poskytl Tomáš Kočica:
"Naše Sněžka je jediný kus na světě, je to první vývojový prototyp z Výzkumného ústavu Slavičín. Od vozidel používaných armádou se liší v rozmístění pracovišť členů osádky, v konstrukci stroje a v umístění některých komponentů. "Sériová" Sněžka má o něco kratší nástavbu, protože velitel má svou pozici umístěnou jako na klasickém BVP-1 hned za řidičem, kdežto na naší je velitel umístěn v pravém předním rohu nástavby, která zasahuje až těsně za poklop řidiče. U klasické Sněžky je elektrocentrála umístěna uvnitř vozu, zatímco na naší je vzadu nad zadními dveřmi nástavby v plechové "bedně" přivařené k vozu. Elektrocentrála se do "bedny" vytahovala kladkou, která se nacházela nad úložnym prostorem elektrocentrály. Jinak motor převodovka by měly být uplně stejné."
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - Pohled na přední část při údržbě

Pohled na přední část při údržbě
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - sněžka v zimě

sněžka v zimě
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#259223 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PzPK Sněžka ("bílá 507") z výzbroje 11. dělostřeleckého pluku, červen 2002.
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (©Radek Havelka)

(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#152988 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Sněžka z výzbroje 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu podřízeného 13. dělostřelecké brigádě, 2004. Na pohledu zezadu je jasně vidět, kde byl k původní korbě přivařen nový pancéřový plát nástavby kryjící průzkumnou hlavici, rozšířené přístrojové vybavení a obsluhu
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#45635 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Detaily PzPK Sněžka ("bílá 102") z výzbroje Baterie dělostřeleckého průzkumu 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu podřízeného 13. dělostřelecké brigádě, květen 2005.
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#145305 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pohled na zadní část PzPK Sněžka patřící Baterii dělostřeleckého průzkumu, 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu (podřízen velitelství 13. dělostřelecké brigády v Jincích) v Pardubicích.
Pardubice 29.1.2009
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#295367 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PzPK Sněžka z výzbroje Baterie dělostřeleckého průzkumu 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu na pražské vojenské přehlídce, 28.10. 2008.
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#308340 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PzPK Sněžka patřící Baterii dělostřeleckého průzkumu (5. baterie), 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu (podřízen velitelství 13. dělostřelecké brigády v Jincích) v Pardubicích.
Aviatická pouť 2009, Pardubice 6.6.2009
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#315475 Version : 0
PzPK Sněžka ("white 508") captured at the beginning of the millennium in the former Yugoslavia during the SFOR II mission.


Photos: Artillery of the Czech Armed Forces

CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#324869 Version : 0
PzPK Sněžka ("white 248") of the armaments 76. artillery battalion, the turn of the millennium..
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) - (MO ČR - www.army.cz)

(MO ČR - www.army.cz)
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#502718 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

KVH Armypark Slavičín vlastní vozidlo označené jako BVP-1 Sněžka, prototyp 01.


Zdroj
mesto-slavicin.cz
www.armypark.slavicin.org
www.armypark.slavicin.org
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#469951 Version : 0
Dear Sirs,
In one of the reviews on the reconnaissance and training rogalo Bat, I came across the text below referring to three variants of the reconnaissance vehicle Sněžka. I am interested in the background, so I would like to ask the question: Have you come across materials that describe these projects?
-
CZE - PzPK Sněžka (průzkumný a pozorovací komplet) -


URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#502766 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vážení,
podařilo se mi získat text, jehož plné znění si dovoluji zveřejnit:


Něco málo vzpomínek k projektu SNĚŽKA
"Jak je uvedeno ve Vámi publikovaném dokumentu "3 varianty..." měly být vyráběny tři varianty. Skutečně se ve VOP-026 Šternberk začala výroba tří prototypů.


Brzo ale byl ukončen zámysl vývoje a výroby Sněžka 3(průzkumný bojový komplet). Na stránce s názvem: DPP (dělostřelecká pohyblivá pozorovatelna) je s největší pravděpodobností nedokončený strojový spodek tohoto vozidla. S pracemi na účelové nástavbě se vůbec nezačalo, vozidlo bylo dlouhou dobu uloženo ve VOP-026 Šternberk a poté odprodáno.


Stejný osud stihl i Sněžka 2 (ženijní průzkumný komplet), byl částečně dokončen strojový spodek a poté byl zrušen. Vývojem tohoto typu byl pověřen Výzkumný ústav Vyškov a mělo se vycházet z poznatků vývoje SOPRÁN.


Úplného dokončení se tedy dočkal pouze prototyp Sněžka 1
Pan Kočica správně uvádí že jde o první prototyp. Tento prototyp absolvoval kontrolní a vojskové zkoušky. Na základě těchto zkoušek bylo rozhodnuto o dalším dovývoji a prototyp zůstal ve Výzkumném ústavu Slavičín s využitím pro další vývojové práce.


Dovývojem byl pověřen VOP-026 Šternberk ve spolupráci s Výzkumným ústavem Slavičín. Výsledkem byl nový prototyp, který po úspěšných kontrolních a vojskových zkouškách byl upraven a prohlášen za první sériový kus.


Přesné názvy Výzkumných ústavů se tak často měnily, že není možno napsat názvy platné v tehdejší době."


Zdroj
Jiří Teichman: Vzpomínky na šternberský VOP-026 a jeho techniku, elektronická pošta redaktorů FV, rok 2014
URL : https://www.valka.cz/CZE-PzPK-Snezka-pruzkumny-a-pozorovaci-komplet-t3766#506023 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more